Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Trosolwg:

Mae’r swydd hon yn un cyffrous ac amrywiol o ran ei natur sy’n eich rhoi yng nghanol bwrlwm gwleidyddiaeth Cymru.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Senedd Cymru
Cyflog: £33,335 - £40,422 ynghyd â lwfans recriwtio a chadw (£3,687.86) - Band Rheoli  2 – HEO
Dyddiad Cau: 04/10/2022
Amser Cau: 17:30:00
Lleoliad: Tŷ Hywel, Bae Caerdydd, Caerdydd, Caerdydd, Cymru, CF99 1NA
Disgrifiad:

Teitl y Swydd: Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: 23:59 4 Hydref 2022

Cyflog: £33,335 - £40,422 ynghyd â lwfans recriwtio a chadw (£3,687.86) - Band Rheoli  2 – HEO

Cyfnod: Parhaol

Mae’r Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi yn wasanaeth sy’n hanfodol er mwyn galluogi’r Senedd i  barhau i weithredu fel sefydliad gwirioneddol ddwyieithog drwy hwyluso’r defnydd o’r ddwy iaith swyddogol.

Mae’r swydd hon yn un cyffrous ac amrywiol o ran ei natur sy’n eich rhoi yng nghanol bwrlwm gwleidyddiaeth Cymru. Byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu deddfwriaethol a thestun i staff y Comisiwn, Aelodau o’r Senedd a’u staff ac i’r cyhoedd ar adeg hynod ddiddorol o ran gwleidyddiaeth Cymru. 

Bydd gofyn eich bod yn meddu ar sgiliau ieithyddol cryf a’r gallu i ddysgu sut i ddefnyddio’r feddalwedd ddeddfwriaethol arbenigol. Bydd hefyd angen i chi ddatblygu perthynas waith gref gyda’ch cydweithwyr o fewn y gwasanaeth hwn a gwasanaethau eraill. 

Mae hon yn gyfnod cyffrous i weithio wrth ganol democratiaeth Cymru yng Nghyfarwyddiaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu’r Senedd.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Datblygu

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Penodi Aelodau

Rheolwr Cynnwys a Golygu