Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cyfieithwyr dawnus a / neu brofiadol

Cyfieithwyr dawnus a / neu brofiadol

Trosolwg:

Mae Bla yn gwmni sy’n tyfu ac yn datblygu’n gryf ac wedi ennill sawl gwobr sy’n adlewyrchu llwyddiant y busnes dros y blynyddoedd fel cwmni cyfieithu uchel ei barch.

Enw'r Cyflogwr: Cwmni Cyfieithu Bla
Cyflog: Cyflog a thelerau i’w trafod
Dyddiad Cau: 20/12/2023
Amser Cau: 17:30:00
Enw Cyswllt: Alun Gruffydd
Lleoliad: Neuadd y Dref, Sgwâr Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn, Cymru, LL77 7LR
Disgrifiad:

Mae cwmni cyfieithu Bla yn dymuno penodi Cyfieithwyr dawnus a / neu brofiadol i ymuno â’r tîm.

Cyflog a thelerau i’w trafod

Mae Bla yn gwmni sy’n tyfu ac yn datblygu’n gryf ac wedi ennill sawl gwobr sy’n adlewyrchu llwyddiant y busnes dros y blynyddoedd fel cwmni cyfieithu uchel ei barch.

Os hoffech drafod unrhyw un o’r swyddi hyn, cysylltwch ag 

Alun Gruffydd alun@bla-translation.co.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Mwy

GWELD POPETH

Uwch Swyddog Cyngor a Chymorth

Athrawon/Tiwtoriaid Cymraeg ym Mhatagonia

Swyddog Ynni Cartref (Byw'n hirach nid oerach)