Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cyfarwyddwr Project

Cyfarwyddwr Project

Trosolwg:

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi ar isafswm y raddfa gyflog hon fel arfer. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Amgueddfa Lechi Cymru
Cyflog: £52,997.57 - £63,385.61
Dyddiad Cau: 20/05/2022
Amser Cau: 17:00:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol
Ffôn:
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Cyfarwyddwr Project
Amgueddfa Lechi Cymru

35 awr yr wythnos

Contract parhaol

Gradd H £52,997.57 - £63,385.61 (Cyflog i’w drafod ar gyfer ymgeisydd eithriadol)

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi ar isafswm y raddfa gyflog hon fel arfer.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno'ch cais yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau: 20 Mai erbyn 5:00yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.

Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Fideo:
* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Prentis Digwyddiadau Chwaraeon (Datblygu Chwaraeon)

Cydlynydd Cymorthfeydd ac Ymgyrchoedd - dros dro

Ymgynghorydd Cyfathrebu