Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cyfarwyddwr Gweithredol

Cyfarwyddwr Gweithredol

Trosolwg:

Mae Ynni Cymunedol Cymru'n chwilio am unigolyn creadigol a deinamig i arwain newid mewn sector llewyrchus, gan weithio law yn llaw â chymunedau a'r llywodraeth i gyflawni ynni glân democrataidd a lleol. Dewch i fod yn rhan o dîm hyblyg, sy'n gweithio a adref ac sydd ar flaen y gad yn ymateb cymunedau Cymru i'r trychineb hinsawdd.

Enw'r Cyflogwr: Ynni Cymunedol Cymru
Cyflog: £40,000
Dyddiad Cau: 11/07/2022
Amser Cau: 23:30:00
Enw Cyswllt: Dyfan Lewis
Ffôn: 07547410698
Lleoliad: Gweithio o adref
Disgrifiad:

Mae Ynni Cymunedol Cymru'n chwilio am unigolyn creadigol a deinamig i arwain newid mewn sector llewyrchus, gan weithio law yn llaw â chymunedau a'r llywodraeth i gyflawni ynni glân democrataidd a lleol. Dewch i fod yn rhan o dîm hyblyg, sy'n gweithio a adref ac sydd ar flaen y gad yn ymateb cymunedau Cymru i'r trychineb hinsawdd.

Cyflog - £ 40,000
Lleoliad - Byddwn yn ystyried opsiynau gweithio hyblyg
Oriau - 35 awr yr wythnos
Dyddiad Cau - Dydd Llun 11 Gorffennaf, Canol dydd

I wneud cais anfonwch CV a datganiad personol 2 dudalen at dyfan@communityenergywales.org.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Job Description

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Cyfathrebu

Swyddog Datblygu'r Gymraeg yn y Gweithle

Gweithredwr Comisiynu (Sgriptio)