Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cyfarwyddwr Corfforaethol

Cyfarwyddwr Corfforaethol

Trosolwg:

Rydym yn awyddus i recriwtio Cyfarwyddwr Corfforaethol fydd yn chwarae rhan allweddol mewn arwain y ffordd i wireddu’r weledigaeth sydd gan y Cyngor ar gyfer y dyfodol. 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Gwynedd
Cyflog: £90,394 - £100,438
Dyddiad Cau: 11/07/2022
Amser Cau: 10:00:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

CYFARWYDDWR CORFFORAETHOL

CYFLOG: £90,394 - £100,438

LLEOLIAD: CAERNARFON

22-22876

Ydych chi’n arweinydd profiadol ac arloesol, yn meddu ar sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf? 

Ydych chi’n awchu i fod yn rhan o dîm o swyddogion ac aelodau etholedig sydd yn rhoi o’u gorau i drigolion ein cymunedau? 

Rydym yn awyddus i recriwtio Cyfarwyddwr Corfforaethol fydd yn chwarae rhan allweddol mewn arwain y ffordd i wireddu’r weledigaeth sydd gan y Cyngor ar gyfer y dyfodol. 

GWELD PECYN RECRIWTIO CYFARWYDDWYR CORFFORAETHOL 

DYDDIAD CAU:  10.00 O’R GLOCH, 11/07/2022

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Technegydd Amlgyfrwng a Chlyweled - Canolfan S4C Yr Egin

Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes

Rheolwr Marchnata