Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cyfarwyddwr Cenedlaethol

Cyfarwyddwr Cenedlaethol

Trosolwg:

Hanfod RhAG ers y cychwyn yw cefnogi rhieni a gwarchodwyr wrth iddynt fynd ar y daith gyda’u plant drwy Addysg Gymraeg a thu hwnt. Mae’r cyfnod yn cychwyn cyn geni’r plentyn, gyda’r gwaith hyrwyddo o fewn y sector cyn geni a'r blynyddoedd cynnar, ac fe gydweithiwn gyda rhanddeiliaid yn gadarnhaol ac yn rhagweithiol i sicrhau bod mynediad at Addysg Gymraeg ar gael i bawb sydd yn ei ddymuno.

 

Enw'r Cyflogwr: Rhieni Dros Addysg Gymraeg
Cyflog: Hyd at £40,000
Dyddiad Cau: 29/07/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Wyn Williams
Ffôn: 07964 684 820
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Byddwch yn arwain gwaith y mudiad yn hybu twf addysg Gymraeg, yn cydweithio gyda’n rhanddeiliaid er mwyn cyflawni ein hamcanion ac yn cefnogi rhieni a gofalwyr wrth iddynt fynd ar y daith gyda’u plant drwy addysg Gymraeg a thu hwnt.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth - Cyfarwyddwr Rhieni Dros Addysg Gymraeg

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Maes Digidol

Cydlynydd TG

Rheolwr Marchnata