Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc

Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr o'r radd flaenaf i fod yn rhan allweddol o'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, i adeiladu ar gryfderau, cyfnerthu ein llwyddiannau a pharhau ar ein taith o drawsnewid arloesol a chadarnhaol.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: Cyngor Sir Ynys Mon
Cyflog: £90,420 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 30/05/2022 (2 diwrnod)
Amser Cau: 23:30:00
Enw Cyswllt: Yvonne Winstone
Ffôn: 01248 752976
Lleoliad: { Ynys Mon;
Disgrifiad:

Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc

Uned:         Prif Weithredwr

Oriau:         37 awr yr wythnos

Cyflog:       £90,420 y flwyddyn 

Cytundeb:  Parhaol

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr o'r radd flaenaf i fod yn rhan allweddol o'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, i adeiladu ar gryfderau, cyfnerthu ein llwyddiannau a pharhau ar ein taith o drawsnewid arloesol a chadarnhaol.

Fel aelod o'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, bydd deiliad y swydd yn cefnogi rhaglenni allweddol y Cyngor i ddarparu gwasanaethau, moderneiddio a datblygu sefydliadol yn y meysydd gwasanaeth a nodwyd.

Bydd gennych hanes cadarn o lwyddo. Byddwch yn gallu dangos ffocws strategol cryf, gyda phrofiad o arwain a rheoli trawsnewid, ynghyd â'r gallu i ymgysylltu â chydranddeiliaid. Bydd gennych hefyd sgiliau arwain o’r radd flaenaf.

 

Ewch i’r wefan isod am ragor o fanylion:
www.ynysmon.llyw.cymru/Gyrru-Mon-Ymlaen

Dyddiad Cau:
23:59  30/05/2022

Cyfeirnod Swydd:
CE010522

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Prif Swyddog Croesi’r Bont Talaith y De Ddwyrain a Clebran

Cynhyrchydd Digidol

Cadeirydd y Coleg