Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cydlynydd Gweithredol e-sgol

Cydlynydd Gweithredol e-sgol

Trosolwg:

Bydd deiliad y swydd hon yn helpu i gydlynu’r prosiect a chynnig cymorth i bennaeth strategol ac arweinwyr e-sgol, trwy fod yn gyswllt cyson gydag Adnoddau Dynol a Chyllid, marchnata’r prosiect a threfnu Carlam Cymru a’r gynhadledd flynyddol, ymysg pethau eraill. 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Sir Ceredigion
Cyflog: £25,419 - £27,514*
Dyddiad Cau: 18/05/2022
Amser Cau: 17:30:00
Enw Cyswllt:
Ffôn:
Lleoliad: { Unrhyw le yng Nghymru;
Disgrifiad:

Cydlynydd Gweithredol e-sgol

37 awr / Parhaol

£25,419 - £27,514

*Mae'r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

Ynglŷn â'r rôl

Mae prosiect e-sgol wedi bod yn rhedeg ers Medi 2018, yn cynnig gwersi trwy e-ddysgu i ddisgyblion ôl-14 na fyddai ar gael heb y ddarpariaeth arloesol hwn. Ein bwriad yw i ehangu’r ddarpariaeth sydd ar gael fel bod dewis eang o gymwysterau 14-19 ar gael i’n pobl ifanc, a hefyd i hybu a chefnogi’r ddarpariaeth hwn ar draws Cymru. Yn ychwanegol, mae e-sgol yn gyfrifol am redeg a darparu Carlam Cymru – cyfres o sesiynau ar ôl ysgol sydd yn atgyfnerthu ac adolygu gwaith sy’n digwydd yn yr ysgol.

Bydd deiliad y swydd hon yn helpu i gydlynu’r prosiect a chynnig cymorth i bennaeth strategol ac arweinwyr e-sgol, trwy fod yn gyswllt cyson gydag Adnoddau Dynol a Chyllid, marchnata’r prosiect a threfnu Carlam Cymru a’r gynhadledd flynyddol, ymysg pethau eraill. Dewch i ymuno a thîm brwdfrydig e-sgol er mwyn datblygu’r prosiect yn genedlaethol.

Bydd y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol i’r swydd yma.

Am ragor o wybodaeth am y cyfle hwn ewch i'n gwefan gyrfaoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Gweithiwr Tir

Cynorthwy-ydd Cegin/Arlwyo

Uwch Swyddog Rhaglennu a Phartneriaethau