Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cydlynydd Gweinyddol Eisteddfod yr Urdd

Cydlynydd Gweinyddol Eisteddfod yr Urdd

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus ymgymryd a tasgau gweinyddol yr Adran.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Cyflog: Gweithredol 3: £22,295 (pwynt 1) - £24,952 (pwynt 4)
Dyddiad Cau: 06/07/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Sian Eirian Lewis
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Teitl y Swydd: Cydlynydd Gweinyddol Eisteddfod yr Urdd

Math o gontract:  Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos) – rydym yn croesawu  ceisiadau i weithio hyblyg ee. Gweithio tymor ysgol yn unig

Graddfa: Gweithredol 3 - £22,295 (pwynt 1) - £24,952 (pwynt 4) y flwyddyn 

Lleoliad:  Swyddfa’r Eisteddfod yn Nglan-llyn, Caerdydd neu Gaerfyrddin

(neu gellir ystyried un o swyddfeydd arall yr Urdd)

 

Amdanom ni:

Urdd Gobaith Cymru yw mudiad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru sy’n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ymwneud â chwaraeon, y celfyddydau, gwirfoddoli, hyfforddiant, gwaith dyngarol, rhyngwladol a phreswyl, sy’n eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymuned a’r byd yn ehangach.

Ers ei sefydlu yn 1922, mae’r mudiad wedi meithrin cenedlaethau o bobl ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i eraill ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru. Hyd yma mae dros 4 miliwn o bobl wedi bod yn aelodau o’r Urdd ac eleni mae’r mudiad yn edrych ymlaen at ddathlu ei ganmlwyddiant a chydag nifer o ddigwyddiadau mawr wedi’u cynllunio’n arbennig.

Yr Urdd yw cyflogwr trydydd sector cyfrwng Cymraeg mwyaf yng Nghymru, gyda dros 200 o staff wedi’u lleoli mewn 12 swyddfa ledled Cymru. Roedd ei drosiant blynyddol cyn Covid bron yn £12M, a daeth â gwerth economaidd o £32M i Gymru yn ystod 2019/20.

 

Y Swydd

Eisteddfod yr Urdd yw prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop a rydym yn chwilio am unigolyn trefnus ymgymryd a tasgau gweinyddol yr Adran.

Mae’r rôl hon yn cefnogi holl waith yr adran gan gynnwys yr Eisteddfodau blynyddol a rhaglen flynyddol gelfyddydol i blant a phobl ifanc. 

 

Am fwy o fanylion cysylltwch â Siân Eirian, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a Chelfyddydau ar 07778 968153 neu sianeirian@urdd.org.

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau:  12pm ar y 6ed o Orffennaf

Cyfweliadau:   Wythnos yr 11eg i’r 15fed o Orffennaf

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad swydd

Ffurflen gais

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Derbynydd

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Cyfieithydd – GWASANAETH Cefnogaeth Gorfforaethol