Cydlynydd Cyfathrebu a Digwyddiadau

Cydlynydd Cyfathrebu a Digwyddiadau

Trosolwg:

Mae hon yn rôl gyffrous a chreadigol lle byddwch yn cyfrannu at ddatblygu proffil ac enw da Llenyddiaeth Cymru, a chynyddu ein cynulleidfaoedd a’n cleientiaid. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm cyfathrebu Llenyddiaeth Cymru, pob un â chyfrifoldebau penodol i helpu i adrodd stori ein sefydliad.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: Llenyddiaeth Cymru
Cyflog: £25,000 pro rata, cyflog cychwynnol (agored i drafodaeth yn seiliedig ar brofiad – cysylltwch am sgwrs)
Dyddiad Cau: 20/12/2023 (15 diwrnod)
Amser Cau: 17:00:00
Lleoliad: Rydym yn dîm cydweithredol sy’n gweithio ledled Cymru, gyda swyddfeydd yn Llanystumdwy a Chaerdydd. Rydym yn gweithio mewn modd hybrid ac mae angen presenoldeb yn un o’r swyddfeydd yn rheolaidd ond gellir cyflawni cyfran fawr o’r rôl hon wrth weithio gartref. Os gallai mynychu’r swyddfa eich atal rhag gwneud cais am unrhyw reswm, anfonwch e-bost atom i drafod eich sefyllfa ymhellach.
Disgrifiad:

Cydlynydd Cyfathrebu a Digwyddiadau
Llawn amser (37 awr yr wythnos), cytundeb parhaol

I ddechrau cyn gynted â phosib

Cyflog: £25,000 pro rata, cyflog cychwynnol (agored i drafodaeth yn seiliedig ar brofiad – cysylltwch am sgwrs)

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 20 Rhagfyr 2023, 5.00 pm

Cyfweliadau: Dydd Iau 11 Ionawr 2024

Am y Rôl

Mae hon yn rôl gyffrous a chreadigol lle byddwch yn cyfrannu at ddatblygu proffil ac enw da Llenyddiaeth Cymru, a chynyddu ein cynulleidfaoedd a’n cleientiaid. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm cyfathrebu Llenyddiaeth Cymru, pob un â chyfrifoldebau penodol i helpu i adrodd stori ein sefydliad.


Mewn rôl sy’n cyfuno elfennau o farchnata, hyrwyddo digidol, a chysylltiadau cyhoeddus, bydd un o’ch prifgyfrifoldebau’n cynnwys hyrwyddo ein cyfleoedd a’n gwasanaethau, rhannu ein negeseuon cyfathrebu allweddol, a rhannu effaith ein gwaith. Bydd hyn yn golygu creu a lledaenu cynnwys cyffrous ar gyfer ein sianelau digidol, cynllunio strategol, datblygu cynulleidfaoedd, ysgrifennu copi a golygu, a dadansoddi llwyddiannau ein gweithgareddau cyfathrebu. 

Bydd hyn yn mynd law yn llaw â threfnu digwyddiadau cyhoeddus a chaeedig wedi eu targedu at nifer o randdeiliaidgwahanol, yn cynnwys Gwobrau Llyfr y Flwyddyn a digwyddiadau yn y Senedd yn dathlu pŵer llenyddiaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Datblygu Cymunedol

Gweinyddwr

Cynorthwyydd Desg Gymorth a Chefnogi Busnes