Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cydlynydd Addysg Gymunedol

Cydlynydd Addysg Gymunedol

Trosolwg:

Fyddech chi’n gallu sicrhau bod ein gwasanaeth addysg gymunedol yn cael ei ddarparu’n effeithiol ac yn gyson, a’i fod yn rhagori ar y safonau ansawdd?

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Y Groes Goch Brydeinig
Cyflog: Up to £23,745 FTE
Dyddiad Cau: 14/12/2022
Amser Cau: 00:00:00
Enw Cyswllt: Kerry Martin
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Fyddech chi’n gallu sicrhau bod ein gwasanaeth addysg gymunedol yn cael ei ddarparu’n effeithiol ac yn gyson, a’i fod yn rhagori ar y safonau ansawdd?

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Addysg Gymunedol i ymuno â’n tîm yn y Groes Goch Brydeinig. Byddwch yn rheoli’r gwaith o ddyrannu adnoddau a gwirfoddolwyr yn yr ardal er mwyn cynyddu ôl troed daearyddol y Groes Goch a’n capasiti mewn cymunedau. Gan adrodd i’r Rheolwr Addysg Gymunedol, byddwch yn rheoli partneriaethau a pherthnasoedd allanol yn y gymuned, ac yn cefnogi’r gwaith o weithredu partneriaethau a phrosiectau sy’n cael eu hariannu’n allanol. Byddwch hefyd yn gyfrifol am bob agwedd ar ddarpariaeth dysgu cyfunol Addysg Gymunedol yn eich ardal a byddwch yn sicrhau bod y ddarpariaeth addysgol yn gyson ac yn bodloni’r safon briodol o ran ansawdd. Mae hwn yn gyfle gwych i gael effaith go iawn, drwy ddysgu sy’n cael ei hwyluso ar gyfer oedolion a phobl ifanc. Byddwch yn ein helpu i sicrhau bod miloedd o bobl wedi’u paratoi’n well i ddygymod a gweithredu os bydd argyfwng yn codi.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Role Profile Welsh

Role Profile English

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Iaith Croesi’r Bont Sir Gâr a Sir Benfro

Swyddi Cegin a Llety Glan-llyn

Cadeirydd