Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Curadur Cynnwys

Curadur Cynnwys

Trosolwg:

Ar gyfer gwedd ‘Bwrlwm ARFOR’ o raglen ARFOR. 

Enw'r Cyflogwr: Grŵp Ymgynghori Lafan
Cyflog: £32k y flwyddyn
Dyddiad Cau: 13/12/2023
Amser Cau: 17:30:00
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Ar gyfer gwedd ‘Bwrlwm ARFOR’ o raglen ARFOR. 

-  Canfod, creu, rheoli, cyhoeddi a dosbarthu cynnwys gwreiddiol a bachog drwy lwybrau amrywiol. 
-  Rydym yn chwilio am berson creadigol gyda “dawn dweud” arbennig yn y Gymraeg a’r Saesneg i ymuno gyda’n tîm. 
-  Cyfleon pellach yn yr hir dymor. 
-  Swydd lawn amser, £32k y flwyddyn, 

gweithio o gartref. 
-  Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Llun, Rhagfyr 11eg. 
-  Cynhelir cyfweliadau ddydd Mercher, Rhagfyr 13eg. 

Diddordeb? E-bostiwch heulwen@lafan.cymru am gopi o’r swydd ddisgrifad ac/neu i drefnu sgwrs anffurfiol. 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Fideo:

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Datblygu – Caerfyrddin a’r Cyffiniau (Cyfnod Mamolaeth)

Tiwtor /Asesydd Cynllun Ysgolion De Ddwyrain hyd at 31/08/25

Cydlynydd Gwaith Allanol ac Ymrwymo Rhanbarthol