Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cronfa Dalent Llawrydd - Adrannau Cyflwyno Cymraeg (x 5 swydd)

Cronfa Dalent Llawrydd - Adrannau Cyflwyno Cymraeg (x 5 swydd)

Trosolwg:

Mae’r timau yn BBC Cymru sy’n darlledu gwasanaethau Cymraeg o’i bencadlys yn y Sgwâr Canolog yng Nghaerdydd eisiau siarad â phobl a allai fod â diddordeb mewn ymuno â’n cronfa dalent o weithwyr llawrydd.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: BBC Cymru Wales
Cyflog: I'w drafod
Dyddiad Cau: 30/09/2022
Amser Cau: 17:30:00
Lleoliad: BBC Cymru Wales, 3 Sgwâr Canolog, Caerdydd, Caerdydd, Cymru, CF10 1FS
Disgrifiad:

Disgrifiad Pecyn

Er mwyn ymgeisio bydd angen anfon CV a pharagraff amdanoch chi eich hun at presentationwales@bbc.co.uk erbyn Medi’r 30ain 2022 os gwelwch yn dda. 

Cyflwyniad Swydd

Mae’r timau yn BBC Cymru sy’n darlledu gwasanaethau Cymraeg o’i bencadlys yn y Sgwâr Canolog yng Nghaerdydd eisiau siarad â phobl a allai fod â diddordeb mewn ymuno â’n cronfa dalent o weithwyr llawrydd.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn darlledu, gallech chi fod y person iawn i weithio ar gyflwyno a darlledu byw Radio Cymru ac S4C. 

Prif Gyfrifoldebau

Mae amrywiaeth o swyddi llawrydd ar gael:

Ar gyfer Radio Cymru, mae’r gwaith yn cynnwys gweithredu’r stiwdios i gael y rhaglenni iawn ar yr awyr ar yr adeg iawn yn ogystal â chyhoeddi rhwng rhaglenni, darllen y newyddion, cydymffurfio darllediadau byw ac ysgrifennu’r bwletinau tywydd a thraffig. 

Ar gyfer S4C, mae’r gwaith yn cynnwys delio â’r ystafell reoli a chyfarwyddo’r sianel deledu er mwyn cadw’r amserlen ar y trywydd iawn a sicrhau bod y rhaglenni, yr hysbysebion, yr is-deitlau, y disgrifiadau sain a’r graffeg i gyd yn cael eu darlledu’n gywir fel sydd wedi’i gynllunio. Hyd yn oed os bydd y cynllun hwnnw’n newid ar y funud olaf!

Ai chi yw'r ymgeisydd iawn?

Mae hyn yn waith gweithredol, ymarferol mewn canolfan ddarlledu brysur lle bydd hyfforddiant llawn yn cael ei roi.

Os oes gennych chi ...

·       Sgiliau Cymraeg ysgrifenedig a llafar da

·       Y ddawn i ddysgu a gweithredu systemau darlledu a thechnoleg newydd yn hyderus

·       Y gallu i aros yn bwyllog ac yn drefnus dan bwysau

·       Diddordeb mewn darlledu yn y Gymraeg a’i ofynion golygyddol 

Byddai gennym ddiddordeb mawr mewn siarad â chi am y posibilrwydd o weithio gyda ni.

Yn y lle cyntaf, anfonwch CV a pharagraff amdanoch chi eich hun at presentationwales@bbc.co.uk erbyn Medi’r 30ain 2022 os gwelwch yn dda.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cynorthwyydd Gweithredol (Cymraeg hanfodol)

Rheolwr Academaidd: Addysg Bellach a Phrentisiaethau (cyfnod penodol o 12 mis)

Swyddog Ti a Fi Teithiol Wrecsam