Clercod Tribiwnlys

Clercod Tribiwnlys

Trosolwg:

Mae Tribiwnlys Prisio Cymru am benodi hyd at ddau Glerc Tribiwnlys.  Mae Clercod Tribiwnlys yn darparu gwasanaethau cymorth i aelodau'r tribiwnlys.  Un o'r prif swyddogaethau yw darparu cyngor yng ngwrandawiad y Tribiwnlys ar gyfraith trethiant lleol yng Nghymru (y Dreth Gyngor ac Ardrethi Busnes).  Rhoddir hyfforddiant ar hyn.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: Tribiwnlys Prisio Cymru
Cyflog: £25,878 to £40,478
Dyddiad Cau: 16/12/2022 (14 diwrnod)
Amser Cau: 23:30:00
Enw Cyswllt: Carolyn Dawson
Ffôn: 01633255003
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Rydym yn agored i geisiadau gan raddedigion prifysgol neu bobl sydd â phrofiad a/neu gymwysterau refeniw lleol.  Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu penodi i bwynt ar y raddfa gyflog sy'n briodol i'w cymwysterau a'u gwybodaeth gyfredol.

Os ydych yn byw yng Nghasnewydd neu’n agos ato, eich gweithle fydd ein swyddfa yng Nghasnewydd.  Os ydych yn byw yn rhywle arall, byddwch yn gweithio gartref.  Bydd angen teithio’n rheolaidd ledled Cymru, ac o bryd i’w gilydd bydd hyn yn golygu bod angen aros oddi cartref dros nos.  Bydd y Tribiwnlys yn talu eich costau teithio.  Mae lwfans defnyddiwr car blynyddol (£1,239) hefyd yn daladwy.

Ewch i www.tribiwnlysprisio.cymru am ragor o fanylion. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 16 Rhagfyr 2022.

 

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Prif Weithredwr

Cyfieithydd

Dirprwy Glerc y Dref