Athrawon/Tiwtoriaid Cymraeg ym Mhatagonia

Athrawon/Tiwtoriaid Cymraeg ym Mhatagonia

Trosolwg:

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu a datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia? Ydych chi’n chwilio am her newydd a phrofiadau gwerth chweil?

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: British Council
Cyflog: £750
Dyddiad Cau: 01/08/2024 (106 diwrnod)
Amser Cau: 23:30:00
Enw Cyswllt: IEP Wales
Lleoliad: Ariannin
Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am athrawon neu diwtoriaid cymwys (TAR/B.Add/Cymhwyster dysgu oedolion) i ddysgu nail ai:

Plant (meithrin, cynradd neu arddegau) yn yr ysgolion dwyieithog Sbaeneg-Cymraeg) neu Oedolion (pob lefel).

Bydd y dyletswyddau hefyd yn cynnwys trefnu gweithgareddau cymdeithasoli iaith ar ran Menter Iaith Patagonia.

Cyflog misol o £750, ynghyd â llety am ddim, taith awyren ac yswiriant iechyd.

Am fwy o fanylion ac am ffurflen gais, cysylltwch â

iepwales@britishcouncil.org

Cais ar agor tan Wanwyn 2024 yw hwn a bydd pob cais yn cael ei ystyried yn unigol ar ôl ei gyflwyno.  

Mae'r British Council Cymru yn ymrwymedig i bolisi cyfle cyfartal ac mae'n awyddus i adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas y DU ar bob lefel yn y sefydliad. Rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Rydym yn sicrhau y caiff ymgeiswyr anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol eu cyfweld. Dylai ymgeiswyr nad ydynt yn darllen testun safonol nodi ym mha fformat yr hoffent gael pecyn cais: print mawr, Braille, disg cyfrifiadur neu dâp sain.

Sefydliad rhyngwladol y Deyrnas Unedig dros gydberthnasau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Elusen gofrestredig: 209131 (Cymru a Lloegr) SC037733 (Yr Alban).

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Rhaglennydd Creadigol Cymunedol

Uwch Archwilydd - Ariannol

Rheolwr Adeiladau a Gweithdrefnau