Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Asesydd Arweinyddiaeth a Rheolaeth – Dwyieithog ar gyfer de-ddwyrain, canolbarth a gorllewin Cymru

Asesydd Arweinyddiaeth a Rheolaeth – Dwyieithog ar gyfer de-ddwyrain, canolbarth a gorllewin Cymru

Trosolwg:

Rydym yn recriwtio ar gyfer asesydd wedi ei l(l)eoli yn ne ddwyrain a de orllewin Cymru I gynnal grwp o ddysgwyr.

Enw'r Cyflogwr: Portal
Cyflog: £27,000 i £ 32,000 y flwyddyn yn seiliedig ar brofiad a chymwysterau
Dyddiad Cau: 21/10/2022
Amser Cau: 17:30:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol
Lleoliad: Allan yn y maes / Cartref 
Disgrifiad:

Asesydd Arweinyddiaeth a Rheolaeth – Dwyieithog ar gyfer de-ddwyrain, canolbarth a gorllewin Cymru.  

Ydych chi'n arweinydd / rheolwr profiadol sy'n angerddol am ddatblygiad eraill? Oes gennych chi ddiddordeb mewn cynnig cymwysterau rheoli i unigolion gan reoli eich dyddiadur eich hun? Os felly, rydym am glywed wrthych!

Rydym yn recriwtio ar gyfer asesydd wedi ei l(l)eoli yn ne ddwyrain a de orllewin Cymru I gynnal grwp o ddysgwyr.

Mae rôl yr Asesydd yn cynnwys asesu a hyfforddi ymgeiswyr ar gyfer Brentisiaeth Uwch Lefel 4/5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth, sy'n cynnwys cyflwyno cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru.

Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus brofiad blaenorol o weithio o fewn rôl arwain a / neu reoli, bydd ganddynt agwedd wych a bydd ganddynt y parodrwydd i addasu a datblygu eu hunain ymhellach. Nid yw cymhwyster  mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth neu ymarfer asesu (cymhwyster Asesydd) yn hanfodol, fodd bynnag, mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol.

Mae'r swydd hon wedi ei seilio adref (yn y maes) ond gellir disgwyl rhywfaint o deithio ar brydiau, mae'r gallu i deithio yn hanfodol.

Cyflog Cychwyn Sylfaenol: Rhwng £27,000 i £ 32,000 y flwyddyn yn seiliedig ar brofiad a chymwysterau a chynigir £ 500 ychwanegol ar gyfer siaradwyr y Gymraeg.
Buddion Ychwanegol: Cliniadur, ffôn symudol, pecyn gwyliau hael a chynllun pensiwn cyfrannol.
Gweithle:  Allan yn y maes / Cartref
Oriau: Llawn amser. Fe ystyrir oriau rhan amser
Dyddiad Cau: 21 Hydref 2022.

Y broses ymgeisio: Cwblhewch y ffurflen gais  isod ac anfonwch gyda’ch CV i recruitment@portaltraining.co.uk​

Mae Portal yn cadw'r hawl i gau swyddi gwag yn gynt os derbynnir llawer iawn o geisiadau addas. Rydym yn annog ceisiadau cynnar ar gyfer y swydd hon.

Bydd ymgeiswyr yn derbyn cyfathrebiad yn mynd ymlaen â'u cais i'r cam nesaf o fewn 2 wythnos yn dilyn y dyddiad cau. Os na dderbynnir hyn, gall ymgeiswyr gymryd yn ganiataol nad yw eu cais wedi bod yn llwyddiannus ar yr achlysur hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Job Description

Ffurflen Gais

Canllawiau

Mwy

GWELD POPETH

Darlithydd - Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg 

Swyddog Cyllid

Uwch Newyddiadurwr Digidol (Swydd rhan amser)