Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Arweinydd/Rheolwr Rhaglen

Arweinydd/Rheolwr Rhaglen

Trosolwg:

Ydych chi'n chwilio am her newydd yn eich bywyd? Oes gennych chi'r angerdd a'r sgiliau i newid dyfodol llesiant pobl ifanc yn Ynys Môn a Gwynedd? A hoffech wneud hynny drwy sicrhau bod y bobl ifanc eu hunain yn gyrru'r newid hwn? Yna darllenwch ymlaen!

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Barnardo's
Cyflog: £46,380.00 (Cyfwerth ag Amser Llawn) ynghyd â £312 o Lwfans Swyddfa Gartref
Dyddiad Cau: 25/08/2022
Amser Cau: 00:00:00
Enw Cyswllt: Meinir Williams Jones
Ffôn: 01248751194
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Ydych chi'n chwilio am her newydd yn eich bywyd? Oes gennych chi'r angerdd a'r sgiliau i newid dyfodol llesiant pobl ifanc yn Ynys Môn a Gwynedd? A hoffech wneud hynny drwy sicrhau bod y bobl ifanc eu hunain yn gyrru'r newid hwn? Yna darllenwch ymlaen!

Rydyn ni'n chwilio am unigolyn brwdfrydig i fwrw ymlaen â phrosiect 5 mlynedd newydd y Loteri Genedlaethol sy'n cael ei ariannu gan y Gymuned ar gyfer Ynys Môn a Gwynedd, lle mae'r weledigaeth yn creu dyfodol o fwy o lesiant a gwytnwch i bobl ifanc. Fel Arweinydd/Rheolwr y Rhaglen, byddwch yn gyfrifol am ddechrau a rheoli'r prosiect arloesol drwy gyfnod datblygu cychwynnol o 12 mis ac wedyn ymgorffori a dylanwadu ar newid am gyfnod pellach o 4 blynedd. Bydd y prosiect hwn yn cael ei gynllunio a'i ddefnyddio'n llawn gyda phobl ifanc, asiantaethau partner a chymunedau Ynys Môn a Gwynedd i sicrhau bod y systemau sy'n cael eu newid yn cyd-fynd ag anghenion lleol.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch meinir.williams-jones@barnardos.org.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Children's Services Manager Job Description

Rheolwr Meddwl Ymlaen Cym

Meddwl Ymlaen Programme Lead Manager

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cynorthwyydd TG (x2 swydd)

Swyddog Ti a Fi Teithiol yn y De Orllewin (Sir Gaerfyrddin)

Arbenigwr Technegol