Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Archifydd Cynorthwyol

Archifydd Cynorthwyol

Trosolwg:

Creu mynediad ar lein i’r cyhoedd i Bapurau Ann Clwyd sydd ar gadw yn y Llyfrgell a chynghori sefydliadau ar reoli cofnodion.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Cyflog: £24,899 – £28,740
Dyddiad Cau: 05/10/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol
Ffôn: 01970 632530/1
Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru, SY23 3BU
Disgrifiad:

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth ac mae’n ceisio penodi staff brwdfrydig i weithio o fewn gwasanaethau’r Llyfrgell.  Gwahoddir ceisiadau am y swydd ganlynol:

Archifydd Cynorthwyol

Band 3: £24,899 – £28,740

Swydd tymor penodol am flwyddyn. 37 awr yr wythnos

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 2.00 o’r gloch 5 Hydref 2022

Dyddiad cyfweliadau:  I’w cadarnhau

Pwrpas: Creu mynediad ar lein i’r cyhoedd i Bapurau Ann Clwyd sydd ar gadw yn y Llyfrgell a chynghori sefydliadau ar reoli cofnodion.

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 30 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty.  Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Am becyn gwybodaeth a manylion am sut i wneud cais cysylltwch ag Uned Adnoddau Dynol y Llyfrgell ar 01970 632530/1; neu Ebost: swyddi@llgc.org.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Fideo:
* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cyfieithydd

Cyfieithydd Cymraeg SQE

Terminolegydd Cynorthwyol Dros Dro