Aelodau Gwirfoddol o Fwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin

Aelodau Gwirfoddol o Fwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin

Trosolwg:

Y Bwrdd Cyfarwyddwyr yw corff llywodraethol Mudiad Meithrin a’i aelodau yw Ymddiriedolwyr yr elusen. Dyma gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ddylanwadu ar waith cenedlaethol a strategol y Mudiad.

Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Cyflog: Swydd wirfoddol
Dyddiad Cau: 16/06/2022 (19 diwrnod)
Amser Cau: 14:00:00
Enw Cyswllt: Gwenllian Lansdown Davies
Ffôn: 01970 639639
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Y Bwrdd Cyfarwyddwyr yw corff llywodraethol Mudiad Meithrin a’i aelodau yw Ymddiriedolwyr yr elusen. Y Bwrdd yw cyngor llywodraethol yr elusen sydd yn gyfrifol am faterion polisi. Aelodau’r Bwrdd yw Swyddogion Mygedol y Mudiad, aelodau etholedig o bob talaith ac aelodau cyfetholedig.

Dyma gyfle cyffrous ac unigryw i berson brwdfrydig ddylanwadu ar waith cenedlaethol a strategol Mudiad Meithrin. Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n frwd dros y Gymraeg ac yn meddu ar ddealltwriaeth o waith y Mudiad. Disgwylir i’r person fod yn gwbl ymrwymedig i genhadaeth ac egwyddorion y Mudiad.

Dyletswyddau’r Swydd
• Mynychu hyfforddiant anwytho cyn ymgymryd â’r rôl
• Cyfrannu i drafodaethau’r Bwrdd gan weithredu fel cydwybod Mudiad Meithrin
• Cynnig arweiniad strategol i waith Mudiad Meithrin (mewn cydweithrediad a’r Prif Weithredwr a’r Tîm Strategol)
• Cynnal egwyddorion craidd, gweledigaeth a chenhadaeth Mudiad Meithrin
• Cadarnhau unrhyw newidiadau polisi sy’n newid cyfeiriad Mudiad Meithrin
• Gwarchod asedau ac eiddo Mudiad Meithrin
• Gwarchod delwedd ac enw da Mudiad Meithrin
• Ymrwymo i weithredu yn unol â Memorandwm ac Erthyglau Mudiad Meithrin
Disgwylir i bob Cyfarwyddwr ymgymryd â’r dyletswyddau hyn oll o fewn fframwaith foesol, reoleiddiol, gyfreithiol ac yn ddarostyngedig i’n cyllidwyr ac i’r sawl a wasanaethir gennym fel Mudiad (yn blant a theuluoedd, yn gylchoedd, yn gymunedau a chenedl).

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad

Mwy

GWELD POPETH

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Swyddog Cymuned

Swyddog Datblygu Cymunedol (Ardal Sir Fynwy)