Hysbysfwrdd Swyddi Cymru

Rheolwr Y Gegin

Canolfan S4C Yr Egin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Dyddiad Cau 14/12/2022

Cyfieithydd

Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Dyddiad Cau 09/12/2022

Swyddog Iaith Gymraeg 

Prifysgol De Cymru
Dyddiad Cau 18/12/2022
Dyddiad Cau 14/12/2022

Cynorthwy-ydd Swyddfa

Milfeddygon Dolgellau Cyf
Dyddiad Cau 16/12/2022
Dyddiad Cau 06/01/2023
Dyddiad Cau 13/12/2022

Pennaeth

Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig
Dyddiad Cau 15/01/2023