Ystyr yn rhyddhau sengl Pysgod

Mai 25, 2022

Pysgod
Mae'r prosiect Ystyr yn rhyddhau sengl newydd o'r enw Pysgod ddydd Gwener yma ar label Curiadau Ystyr.

Dyma gân serch o'r dyfroedd tywyll gan Ystyr, sy'n dychwelyd o waelodion y môr a gwneud beth sy'n gyfarwydd. Mae Ystyr yn grŵp o gerddorion o Gymru sydd yn cydweithio i greu cerddoriaeth o ddihangddod, teimlad ac angerdd.

Yn ôl y datganiad, "Gan dynnu ar abswrdiaeth y bydysawd sy'n gwrthgyferbynnu gyda greddf dynol ryw i roi ryw fath o ddiben i'n bodolaeth, mae'r haenau breuddwydiol, rhamantus a tywyll yn cael eu goleuo gan fflachiau amryliw o offeryniaeth, sy'n cymeryd dau gariad ar daith tragwyddol drwy'r gofod, o bosib ar ol byw, neu o bosib yn eu breuddwydion. Pwy a wyr?"

Ysbrydoliaeth

Ysbrydoliwyd y gân "gan y môr eang sy'n rhan o ein bywydau fel Cymry ar ymylon ein gwlad, ac yn enwedig gan ein profiadau yn nofio ac yn snorclo yn y dyfroedd o amgylch Ynys Môn drwy gydol y flwyddyn, pa bynnag y tywydd!"

Mwy

GWELD POPETH

£497,000 i Mudiad Meithrin

Cyhoeddi enwau tri unigolyn sydd wedi eu dewis i gynrychioli Mudiad Meithrin a’r Blynyddoedd Cynnar ar daith i Batagonia

Digwyddiad na fydd unrhyw ffermwr o Gymru am ei golli

 • Popeth6228
 • Newyddion
  5809
 • Addysg
  2118
 • Hamdden
  1860
 • Iaith
  1623
 • Celfyddydau
  1448
 • Amgylchedd
  999
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  677
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  600
 • Arian a Busnes
  545
 • Amaethyddiaeth
  481
 • Bwyd
  445
 • Chwaraeon
  366
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  320
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  272
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  176
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  66
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3