Ystyr yn rhyddhau sengl Pysgod

Mai 25, 2022

Pysgod
Mae'r prosiect Ystyr yn rhyddhau sengl newydd o'r enw Pysgod ddydd Gwener yma ar label Curiadau Ystyr.

Dyma gân serch o'r dyfroedd tywyll gan Ystyr, sy'n dychwelyd o waelodion y môr a gwneud beth sy'n gyfarwydd. Mae Ystyr yn grŵp o gerddorion o Gymru sydd yn cydweithio i greu cerddoriaeth o ddihangddod, teimlad ac angerdd.

Yn ôl y datganiad, "Gan dynnu ar abswrdiaeth y bydysawd sy'n gwrthgyferbynnu gyda greddf dynol ryw i roi ryw fath o ddiben i'n bodolaeth, mae'r haenau breuddwydiol, rhamantus a tywyll yn cael eu goleuo gan fflachiau amryliw o offeryniaeth, sy'n cymeryd dau gariad ar daith tragwyddol drwy'r gofod, o bosib ar ol byw, neu o bosib yn eu breuddwydion. Pwy a wyr?"

Ysbrydoliaeth

Ysbrydoliwyd y gân "gan y môr eang sy'n rhan o ein bywydau fel Cymry ar ymylon ein gwlad, ac yn enwedig gan ein profiadau yn nofio ac yn snorclo yn y dyfroedd o amgylch Ynys Môn drwy gydol y flwyddyn, pa bynnag y tywydd!"

Mwy

GWELD POPETH

Cwmni Castell Howell yn darparu bwydlen gynaliadwy yng nghinio Nuffield

UAC yn cefnogi tîm pêl-droed Cymru drwy lansio sticer arbennig ar fêls

Cyngor Môn eisiau cefnogaeth Llywodraeth Genedlaethol am gais Porthladd Rhydd

 • Popeth6065
 • Newyddion
  5683
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Teledu
  5
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3