Ysgol gynradd yng Ngheredigion yn cyflawni safon aur yn y Siarter Iaith

Mai 12, 2022

Mae yna ddathlu mawr yn Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn wrth iddynt lwyddo i ennill Cam Aur y Siarter Iaith.

Dyffryn Cledlyn yw’r ail ysgol yng Ngheredigion i gyrraedd y safon hwn. Gwelwyd gwaith arbennig a thystiolaeth gadarn o’r Gymraeg yn fyw o fewn cymuned yr Ysgol.

 Dywedodd Anwen Eleri, Swyddog Cefnogi’r Gymraeg mewn Addysg: “Pleser oedd gweld y disgyblion yn cymryd perchnogaeth o waith y Siarter yn yr ysgol; roedd eu brwdfrydedd yn heintus. Braint oedd cael gwrando ar gyflwyniadau y disgyblion a gweld ffrwyth llafur a llwyddiant eu prosiectau. Roedd cael ymuno â’r clwb iwcaleli tra yn ymweld yn binacl hefyd.”

 Arweinir y gwaith gan Mari ac Ethan y Dreigiau Cymraeg â’r Cyngor Ysgol.

Criw gweithgar

 Ychwanegodd Mr Hywel Roderick, athro a chydlynydd y siarter, a fu’n cefnogi’r criw: “Rydym wrth ein boddau! Mae’r criw yn weithgar ac yn awyddus iawn ac yn cymryd eu rôl o ddifrif. Mae’r Siarter Iaith ar waith drwy’r Ysgol gyfan a phob un aelod o staff a disgybl yn rhan o’r llwyddiant hwn – ymfalchiwn yn y cydweithio arbennig.”

 Mae’r Siarter iaith ar waith yn holl ysgolion cynradd y sir ac yn datblygu yn y sector uwchradd. Mae pawb ar y siwrne ac mae yna waith arbennig yn digwydd ar hyd a lled y Sir.

Mwy

GWELD POPETH

Colli Dyfrig Evans

Urdd Gobaith Cymru yn agor swyddfa yn Yr Egin

Elis Derby yn rhyddhau sengl newydd

 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3