Yr Urdd yn penodi Branwen Davies i arwain ail-lansiad Cwmni Theatr Ieuenctid

Hydref 06, 2022

Branwen Davies
Heddiw (6 Hydref 2022) mae’r Urdd yn falch o gyhoeddi penodiad Branwen Davies fel Trefnydd Theatr Ieuenctid yr Urdd wrth i’r Mudiad ail-lansio’r Cwmni dylanwadol gan estyn cyfleon newydd i Gymry ifanc ym myd y theatr.

Wrth i’r Urdd ddechrau act olaf blwyddyn y canmlwyddiant, mae’r Mudiad yn edrych ymlaen i’r dyfodol drwy ail-lawnsio Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd. Diolch i fuddsoddiad o £1 miliwn gan Lywodraeth Cymru, bydd Y Cwmni yn cynnig cyfleon newydd i Gymry ifanc sydd â diddordeb neu chwilfrydedd ym mhob agwedd o fyd y theatr.

Dan arweiniad profiadol a chreadigol Branwen Davies, mae’r Urdd yn gwahodd bobl ifanc rhwng 16-25 oed i gofrestru eu diddordeb i ymuno â’r Cwmni.

Dywedodd Branwen Davies, Trefnydd Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd:

“Yn y gorffennol mae sawl un wedi manteisio a mwynhau bod yn rhan o gynyrchiadau’r Theatr Ieuenctid a’r profiad wedi aros yn y cof.

“Rydw i’n edrych ymlaen i gynnig profiadau cyffrous ac amhrisiadwy i bobl ifanc sydd â diddordeb neu yn chwilfrydig am bob agwedd o’r theatr – perfformio, cynllunio, rheoli llwyfan – mae rhywbeth i bawb. Rydw i’n awyddus i roi cyfle i bobl ifanc sydd ddim wedi cael profiad blaenorol ond sydd a diddordeb ac sydd a rhywbeth i gynnig ac a fydd yn buddio o’r cyfle. Mi fydd cydweithio â phobl ifanc o wahanol ardaloedd o Gymru dan arweiniad arbenigwyr cyffroes ym myd y theatr yn ymestyn gorwelion, magu hyder, agor meddyliau yn her ond hefyd yn hwyl!”

Mae Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd wedi meithrin a dylanwadu talent ar hyd y celfyddydau ers yr 1970au.  Dros y blynyddoedd mae’r Cwmni wedi creu portffolio cryf o gynyrchiadau llwyfan gwreiddiol, gan gynnwys Y Brenin Arthur, Jwdas Iscariot, a’r Opera Pishyn Tair. Ers yr 1970au mae’r Cwmni wedi cynnig cyfleon amhrisiadwy i filoedd o Gymry ifanc ar draws y wlad, ac wedi bod yn lwyfan cychwynnol cadarn i rai o enwau disglair y celfyddydau heddiw. 

Dywedodd Sian Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod a Chelfyddydau’r Urdd:

“Braint o’r mwyaf yw cael cyhoeddi penodiad Branwen Davies yn Drefnydd Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd.  Mae’r canmlwyddiant wedi bod yn flwyddyn hynod o gyffrous i’r Urdd wrth i ni ddathlu ein hanes a’n gwreiddiau, ond mae hefyd yn gyfle i fachu cyfleoedd newydd i’n pobl ifanc yn yr iaith Gymraeg i’r dyfodol.   

“Dros y blynyddoedd mae Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd wedi meithrin sgiliau, dylanwadu a chreu sylfaen gadarn i filoedd o bobl ifanc – gyda sawl enw yn llwyddo i greu gyrfa lwyddiannus ym myd y theatr.   Ar ran yr Urdd mae’n fraint gennyf ail-lansio’r Cwmni Theatr Ieuenctid ac rwy’n edrych ymlaen i weld Y Cwmni yn tyfu dan arweiniad Branwen. 

“Daw Branwen â chyfoeth o brofiad i’r Cwmni.  Mae enw a thalent Branwen yn nodedig ym myd y celfyddydau, ac mae ganddi brofiad helaeth o weithio hefo Theatr Genedlaethol Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, ac yn fwyaf diweddar fel Rheolwr Llenyddol Theatr y Sherman.  Mae hi hefyd wedi darlithio yn y maes mewn Prifysgolion ar draws y wlad.  Gwn y bydd Branwen yn creu cyfleon anhygoel ymhob agwedd o fyd y theatr i aelodau Y Cwmni, ac felly rwy’n annog pob person sydd rhwng 16-25 oed i gofrestru eu diddordeb ac ymuno â ni.

“Hoffwn hefyd ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth ariannol o £1 miliwn dros gyfnod o bum mlynedd sydd wedi ein galluogi i wireddu’r freuddwyd o ail-sefydlu Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd.”

Mwy

GWELD POPETH

Cwmni Castell Howell yn darparu bwydlen gynaliadwy yng nghinio Nuffield

UAC yn cefnogi tîm pêl-droed Cymru drwy lansio sticer arbennig ar fêls

Cyngor Môn eisiau cefnogaeth Llywodraeth Genedlaethol am gais Porthladd Rhydd

 • Popeth6065
 • Newyddion
  5683
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Teledu
  5
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3