YesCymru yn penodi Gwern Gwynfil i swydd newydd Prif Weithredwr

Medi 05, 2022

Gwern Gwynfil
Mae YesCymru wedi penodi Gwern Gwynfil i swydd newydd Prif Weithredwr llawn amser, yn adrodd i Gorff Llywodraethol Cenedlaethol (Bwrdd Cyfarwyddwyr) y sefydliad.  

Y Prif Weithredwr newydd fydd yn gyfrifol am redeg YesCymru o ddydd i ddydd ac am weithredu ei strategaeth ar gyfer sicrhau annibyniaeth i Gymru.

Mae Gwern, 48, wedi ymrwymo'n gadarn i achos annibyniaeth i Gymru. Mae ganddo gefndir busnes cryf, ac wedi bod yn Rheolwr Gyfarwyddwr y busnes teuluol yn Nhregaron, Rhiannon Cyf am 18 mlynedd. Sefydlwyd busnes gan ei fam, y gof aur ac arian, Rhiannon Ifans, dros 50 mlynedd yn ôl ac mae’n masnacha yn ryngwladol

Graddiodd Gwern mewn hanes yn Rhydychen, gan ennill diploma i ol-raddedigion o Brifysgol Aberystwyth, ac mae wedi gweithio gyda sawl sefydliad cyn dychwelyd i'r busnes teuluol yn 2004. Mae Gwern yn dad i 5 o blant.

Meddai Gwern:

"Rwy'n edrych ymlaen at chwarae rhan allweddol ym mhennod nesaf datblygiad YesCymru. Mae cyfrannu  tuag at yr ymgyrch dros annibyniaeth i Gymru mewn rôl llawn amser yn gyfle cyffrous, bydd yn fy ngalluogi i wneud gwahaniaeth go iawn i ymgyrch sydd mor agos at fy nghalon”

Mae penodiad Gwern fel Prif Swyddog Gweithredol yn nodi cam pwysig yn natblygiad  YesCymru a bydd yn gam ymlaen yn y frwydr dros annibyniaeth I Gymru.

Dywedodd Cadeirydd YesCymru, Elfed Williams:

"Rydym yn croesawu Gwern yn fawr i'r rôl newydd gyffrous yma. Mae penodi Prif Weithredwr yn benderfyniad mor allweddol wrth ddatblygu YesCymru a'r ymgyrch dros annibyniaeth ymhellach. Mae’n amlwg, o'r hyn sy'n digwydd yn San Steffan, bod yr  achos a’r awydd dros annibyniaeth yn cynyddu’n ddyddiol.  Mae adeiladu tîm proffesiynol er mwyn arwain ein mudiad yn allweddol, ac mae penodi Gwern yn gam mawr ymlaen.”

Mae Gwern yn dechrau gweithio gyda YesCymru heddiw (5-Medi 2022) a gan bod llai na mis i’r orymdaith dros Annibyniaeth yng Nghaerdydd, mai’n gyfnod prysur a chyffrous i Gwern ac YesCymru.

Mwy

GWELD POPETH

Yr Urdd yn penodi Branwen Davies i arwain ail-lansiad Cwmni Theatr Ieuenctid

Gŵyl Gyfryngau Ryngwladol Cymru Gyntaf i’w chynnal yng Nghanolfan S4C Yr Egin

Fideo newydd gan Thallo yn tynnu sylw at gyflwr personol

 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3