Y Sioe Frenhinol i barhau i ddigwydd adeg gwyliau haf ysgolion

Mehefin 04, 2024

Bydd Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn parhau i ddigwydd adeg gwyliau haf yr ysgolion yn ystod tymor y senedd hwn.

Mae CAFC yn dal i ddisgwyl eglurhad am y sefyllfa’n yr hir dymor. Dyw hi ddim eto’n eglur p’un ai fydd y Llywodraeth yn ail-ymgynhori am strwythr y flwyddyn ysgol yn ystod tymor y senedd nesaf, neu yn gweithredu bryd hynny.

Dydy caredigion y Sioe Fawr fyth wedi gwrthwynebu bod y Llywodraeth yn ymgynghori ar strwythr y flwyddyn ysgol. Eu cri nhw oedd bod unrhyw newid ddim yn niweidio’r sioe.
 
Bu ymgynghoriad Llywodraeth Cymru am strwythr y flwyddyn ysgol, mewn peryg o orfodi’r Sioe Fawr i gael ei chynnal tra bod ysgolion Cymru’n parhau ar agor. Gofid CAFC oedd y byddai hyn yn rhwystro plant a theuluoedd rhag mynychu, ac y byddai hynny’n peryglu dyfodol y sioe.
 
Bellach, mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi na fyddan nhw’n bwrw ymlaen â’u cynlluniau ar hyn o bryd, ac o ganlyniad bydd ysgolion Cymru ar gau yn ôl yr arfer wrth i’r sioe gael ei chynnal tan 2026.
 
Wrth groesawi’r newyddion dywedodd Aled Rhys Jones, Prif Weithredwr CAFC, “Pe bai’r Sioe wedi cael ei gorfodi i ddigwydd tra bod plant Cymru’n parhau yn yr ysgol, bydda’i hyfywedd y digwyddiad mwyaf o’i fath yn Ewrop sy’n cyfrannu cymaint at ddiwylliant ac economi Cymru, wedi bod yn y fantol.

Gyda’n disgyblion ni’n rhydd i fynychu’r Sioe, cawn ni barhau i fod yn bartneriaid yn addysg ieuenctid Cymru, drwy ddarparu’r holl brofiadau a chyfleoedd all-gyrsiol gwerthfawr ry’n ni wastad wedi gwneud.”
 
Ychwanegodd Cadeirydd Cyngor CAFC, Nicola Davies, “Mae’n diolch ni i’n haelodau ni am wrthwynebu ymgynghoriad y Llywodraeth yn fawr.

Profodd eu hymateb bod ein gwyl yn un sy’n agos at galonnau trigolion gwlad a thref. Ni fydd unrhywun nawr yn cael eu hamddifadu o’r cyfle i’w mynychu a fydd y Sioe ddim yn cael ei hamddifadu o’i ran mewn datblygu Cymru ffyniannus. Ond pe bai ei bodolaeth dan fygythiad eto’n y dyfodol ry’n ni’n ffyddiog y byddai’n haelodau ni’n brwydro’n llawn mor egnïol i’w gwarchod.”
 
Bydd Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn digwydd rhwng Gorffennaf yr 22ain a’r 25ain 2024 ar faes y sioe yn Llanelwedd.

Mwy

GWELD POPETH

Cyswllt Ffermio yn cyhoeddi Dosbarth Academi Amaeth 2024

Cyhoeddi enillydd Gwobr Goffa Norah Isaac 2024

Menter a Busnes yn datgelu brand a gweledigaeth newydd

 • Popeth6330
 • Newyddion
  5908
 • Addysg
  2131
 • Hamdden
  1867
 • Iaith
  1638
 • Celfyddydau
  1458
 • Amgylchedd
  1012
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  685
 • Llenyddiaeth
  646
 • Cerddoriaeth
  604
 • Arian a Busnes
  567
 • Amaethyddiaeth
  500
 • Bwyd
  453
 • Chwaraeon
  367
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  321
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  283
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  183
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  79
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  4
 • Llythyron
  3