Y Lleuad a'r Sêr yn ennill Cân i Gymru

Mawrth 09, 2015

Mon Mam Cymru yn dod i'r brig

Fe ddigwyddodd Cân i Gymru darfu megis seren wib, gyda Môn Mam Cymru yn dod i'r brig. Cân a berfformiwyd gan Elin Angharad a’i sgwennu gan Arfon Wyn yw Y Lleuad a'r Sêr a enillodd Cân i Gymru am eleni a gwobr o £3,500.

 

Cantores ifanc o bentref Gaerwen, Ynys Môn yw Elin Angharad. Wedi blwyddyn yn astudio theatr cerdd yn Efrog Newydd, mae bellach wedi dychwelyd i Gymru ac yn gobeithio astudio mewn coleg cerdd a drama'r flwyddyn nesaf.

 

"Caneuon o sioeau cerdd sy'n llonni fy mryd i fel arfer, ond mae'n fraint cael canu cân pop fel Y Lleuad a'r Sêr ac roedd cael cyfansoddi'r gân hefo Arfon Wyn o'r Moniars yn brofiad arbennig!" meddai Elin.

 

Tra fod Elin yn newydd i'r busnes Cân i Gymru, roedd ei phartner creadigol, y chwedlonol Arfon Wyn ar y llaw arall yn hen law ar y gystadleuaeth, a dyma'r diweddaraf o sawl llwyddiant dros y blynyddoedd.

 

Mae Elen Rhys, Comisiynydd Adloniant S4C, yn llongyfarch pawb fu'n cymryd rhan, "Unwaith eto eleni, roedd safon y caneuon yn eithriadol o uchel, a llongyfarchiadau i’r holl berfformwyr am noson llawn egni a thalent. Ond dim ond un enillydd sydd, a’r gân honno ydy Y Lleuad a’r Sêr gan Elin Angharad ac Arfon Wyn. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw ar eu buddugoliaeth a phob lwc iddyn nhw yn yr Ŵyl Ban-Geltaidd yn Iwerddon."

 

Yn cystadlu yn y rownd derfynol roedd wyth o ganeuon amrywiol: O'r Brwnt a'r Baw gan Darren Bolger; Cariad Pur gan Catrin Hopkins a Pheena; Y Llais gan Aled Evans; Tri Mis Yn Ôl gan Cai Morgan a Lewys Mann; Pluen Wen gan Neil Maliphant; Oes yn Ôl gan Sera Owen; Tynna Fi I'r Glaw gan Team Panda a Y Lleuad a'r Sêr gan Elin Angharad ac Arfon Wyn.

 

Ac wedi i'r beirniaid ddewis y pedair cân i berfformio eto yn y rownd uwchderfynol, fe roddwyd y dasg o ddewis enillydd yn nwylo'r gwylwyr drwy'r bleidlais ffôn. Roedd y bleidlais honno yn cyfri am hanner y marciau, gyda'r hanner arall yn cael ei phenderfynu gan aelodau'r rheithgor gwadd.

 

Ar y panel eleni roedd Aled Haydn Jones, y gantores amryddawn Caryl Parry Jones, y cyflwynydd radio Lisa Gwilym a'r hyfforddwr llais Euros Rhys Evans.

 

Ewch i wefan S4C - s4c.cymru/canigymru - i wrando ar bob un o'r caneuon fu'n cystadlu ar y noson, a gallwch wylio'r rhaglen eto yn ei chyfanrwydd ar S4C Clic, s4c.cymru/clic.

 

Dyma olwg fwy amrwd a di-flewyn ar dafod trwy Trydar o’r gystadleuaeth hon: 

Mwy

GWELD POPETH

Llety unigryw yn barod am dymor gwyliau newydd

Gwireddu breuddwydion o ganu gyda Bronwen Lewis

Arddangosfa newydd yn Sain Ffagan yn dathlu cefnogwyr pêl-droed Cymru

 • Popeth6085
 • Newyddion
  5698
 • Addysg
  2101
 • Hamdden
  1854
 • Iaith
  1607
 • Celfyddydau
  1439
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  593
 • Arian a Busnes
  523
 • Amaethyddiaeth
  464
 • Bwyd
  425
 • Chwaraeon
  356
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  60
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Teledu
  6
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3