Urdd Gobaith Cymru yn agor swyddfa yn Yr Egin

Mai 26, 2022

Canolfan S4C Yr Egin
Mae Urdd Gobaith Cymru wedi agor swyddfa’n ddiweddar yng Nghanolfan S4C Yr Egin.

Wrth wraidd y sector creadigol yn ne-orllewin Cymru, y mae Canolfan S4C Yr Egin ar gampws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin yn ysbrydoli creadigrwydd a dychymyg, gan feithrin talent ar gyfer y dyfodol.

Bydd yr Urdd yn ymuno ag amryw o denantiaid wrth ymgartrefu yn Yr Egin,sy’n bencadlys i S4C,  ac yn gartref i nifer o gwmniau ym maes cynhyrchu, dylunio a chyfieithu.

Mae swyddfa newydd yr Urdd yn gartref i dîm Urdd Myrddin a hefyd yn cael ei ddefnyddio gan nifer o staff ac adrannau’r mudiad o draws y rhanbarth gan gynnwys adran yr Eisteddfod a Chwaraeon ac yn fan cyfarfod defnyddiol  i swyddogion celfyddydol Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro. Ers iddynt agor swyddfa yn Yr Egin, mae’r Urdd wedi llwyddo i wneud y defnydd mwya’ o’r cyfleusterau sydd gan y ganolfan i’w gynnig sy’n cynnwys cysylltedd cyflym, ffrydio proffesiynol a chyfleon i gydweithio.

Dywedodd Siân Lewis, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru,

“Rydym yn falch o fod wedi agor swyddfa newydd yng nghanolfan Yr Egin, Caerfyrddin. Dyma gyfle i’n staff i gyd-weithio’n agosach gyda’r holl gwmnïau a sefydliadau sydd ar safle’r Egin gan obeithio cynnal gweithgareddau amrywiol ar y cyd a manteisio ar y defnydd o adnoddau modern ac arloesol yr adeilad. Edrychwn ymlaen at ddatblygu’r bartneriaeth a chryfhau ein darpariaeth a chyfleoedd i blant a phobl ifanc i’r dyfodol.”

Yn wir, mae hyn eisoes ar waith, cynhaliwyd gweithdy Effeithiau Sain i Ffilm  hynod lwyddiannus ac  arddangosfa gelf a mae yna edrych ymlaen di-ddiwedd i gynnal twrnament FIFA ar ddiwedd y gwyliau haf.

Wrth i Sir Gaerfyrddin edrych ymlaen at groesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd y flwyddyn nesa’, a pharatoadau ar gyfer y cystadlu a pherfformiadau ar waith ar hyd a lled y sir, mi fydd y swyddfa yn Yr Egin siwr o brysuro eto .

Meddai Carys Ifan, Cyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin: “Mae’n newyddion arbennig medru croesawu‘r Urdd i'r  Egin, maen’t yn atodiad gwych i’r gymuned greadigol sy’n gweithio yma eisoes. Rydym yn edrych ymlaen at gefnogi’r mudiad yn eu cenhadaeth i  gynnig cyfleon yn y Gymraeg i blant a phobl ifanc sy’n cydfynd yn llwyr gyda gweledigaeth Yr Egin i godi statws y Gymraeg a’i diwylliant yng Nghaerfyrddin a’r ardal gyfagos mewn modd cyhoeddus, cyfoes a chyffrous.”

Mwy

GWELD POPETH

Menter a Busnes agor tair swyddfa newydd

Yr Urdd yn Cynyddu'r Economi Gymreig gan £45 Miliwn yn 2022-23

Newid cyfansoddiadol yn hanfodol i greu llwybr i Gymru well – Yr Athro Laura McAllister

 • Popeth6260
 • Newyddion
  5841
 • Addysg
  2125
 • Hamdden
  1861
 • Iaith
  1631
 • Celfyddydau
  1451
 • Amgylchedd
  1001
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  680
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  600
 • Arian a Busnes
  550
 • Amaethyddiaeth
  487
 • Bwyd
  448
 • Chwaraeon
  366
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  320
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  277
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  176
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  72
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3