Tŷ Gobaith yw elusen Uchelgais Gogledd Cymru eleni

Hydref 25, 2023

Robyn Lovelock, Rheolwr Rhaglen Uchelgais Gogledd Cymru gyda’i theulu yn y digwyddiad Castell y Waun
Mae Uchelgais Gogledd Cymru wedi cyhoeddi mai eu helusen ar gyfer eleni yw’r hosbis plant, Tŷ Gobaith.

Yn awyddus i gefnogi gwaith tîm yr hosbis trwy godi arian, mae Uchelgais Gogledd Cymru hefyd eisiau sicrhau ei fod yn gwneud cyfraniad, nid yn unig at les economaidd y rhanbarth, ond hefyd at les y gymuned yn ehangach.

Dywedodd Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio Uchelgais Gogledd Cymru: “Roedden ni am gydnabod gwaith diflino staff a gwirfoddolwyr Tŷ Gobaith wrth iddynt ddarparu gwasanaethau hanfodol i blant sy’n wynebu heriau difrifol. Drwy wneud hyn rwy’n gobeithio y gallwn wneud gwahaniaeth i fywydau’r teuluoedd hyn a helpu Tŷ Gobaith i godi ymwybyddiaeth o’r gwaith anhygoel maen nhw yn ei wneud.”

Yn rhan o’r bartneriaeth, bydd Tŷ Gobaith yn derbyn cefnogaeth yn sgil gweithgareddau codi arian staff Uchelgais Gogledd Cymru, gan gynnwys ddigwyddiadau codi arian yr hydref hwn yng Nghastell Penrhyn, RSPB Conwy a Chastell y Waun. Wedi’u trefnu gan Tŷ Gobaith ei hun, mae’r digwyddiadau, Dark Run, 5k i deuluoedd yn annog pobl i redeg neu gerdded y pellter wrth iddi nosi, i gefnogi’r hosbis.

Gan ddiolch am y gefnogaeth, dywedodd Andy Everley o Tŷ Gobaith: “Rydym yn ddiolchgar iawn i Uchelgais Gogledd Cymru am ein dewis ni fel eu elusen eleni. Rydym yn edrych ymlaen at gyd weithio dros y 12 mis nesaf. Heb os bydd eu cefnogaeth yn helpu ni i sicrhau bod y rhai sy’n wynebu cyflyrau sy’n cyfyngu ar fywyd yn cael y gofal, y cysur a’r cymorth sydd eu hangen arnynt.”

Agorodd Hope House ddrysau ei hosbis gyntaf ym 1993 fel dim ond y ddegfed hosbis i blant yn y byd - heddiw mae’n cefnogi 750 o deuluoedd. Agorodd yr ail hosbis, Tŷ Gobaith yng Nghonwy yn 2004 – gan ddarparu gwasanaethau i deuluoedd yng Ngogledd Cymru.

Mwy

GWELD POPETH

Menter a Busnes agor tair swyddfa newydd

Yr Urdd yn Cynyddu'r Economi Gymreig gan £45 Miliwn yn 2022-23

Newid cyfansoddiadol yn hanfodol i greu llwybr i Gymru well – Yr Athro Laura McAllister

 • Popeth6260
 • Newyddion
  5841
 • Addysg
  2125
 • Hamdden
  1861
 • Iaith
  1631
 • Celfyddydau
  1451
 • Amgylchedd
  1001
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  680
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  600
 • Arian a Busnes
  550
 • Amaethyddiaeth
  487
 • Bwyd
  448
 • Chwaraeon
  366
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  320
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  277
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  176
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  72
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3