Tocynnau penwythnos Sesiwn Fawr Dolgellau wedi gwerthu allan

Mai 23, 2022

Mae trefnwyr y Sesiwn Fawr wedi cadarnhau fod tocynnau penwythnos i’r ŵyl eleni, sy'n dychwelyd i strydoedd tref Dolgellau ac yn dathlu'r 30 eleni, bellach wedi eu gwerthu i gyd.

Serch hynny, mewn ymateb i'r galw, mae'r trefnwyr wedi rhyddhau tocynnau ychwanegol ar gyfer gigs poblogaidd y Clwb Rygbi, ynghyd â chyngerdd unigryw yn Eglwys y Santes Fair i gloi'r ŵyl ar y nos Sul. 

Mae amserlen penwythnos Sesiwn Fawr Dolgellau,15-17 Gorffennaf 2022 bellach i'w gweld yn llawn ar sesiwnfawr.cymru. Mae dathliadau pen-blwydd yr ŵyl yn 30 yn cynnwys croesawu 54 band i berfformio ar draws 9 llwyfan yng nghanol tref Dolgellau, gan ddod â chymysgedd eclectig o gerddoriaeth gwerin, roc a byd i’r dref. 

Ymhlith yr artistiaid cerddorol fydd yn ymddangos ar brif lwyfan yr ŵyl yng Ngwesty’r Ship mae Yws Gwynedd, Sŵnami, Tara Bandito, Skerryvore o’r Alban, N’famady Kouyaté o Guinea Gorllewin Affrica a The Trials of Cato.

Meddai Tara Bandito, un o artistiaid nos Sadwrn y Sesiwn yng Ngwesty’r Ship:

“Dwi wedi bod i fwynhau’r Sesiwn Fawr sawl gwaith, ond dyma’r tro cyntaf i mi chwarae, a dwi mor ecseited! Bydd hi wir yn treat cael dod a Tara Bandito i brif lwyfan yr ŵyl, a bod yn rhan o’r dathliadau eleni.”

Mae tocynnau Penwythnos Sesiwn Fawr Dolgellau eisoes wedi gwerthu allan a hynny ar raddfa gynt nag erioed, ond mae dal cyfle i fwynhau arlwy’r ŵyl trwy archebu tocynnau ar gyfer gigs y Clwb Rygbi ac yr Eglwys, neu trwy grwydro llwyfannau eraill yr Ŵyl yn y Sgwar ac amrywiol dafarndai'r dref.

Gellir prynu tocyn ar gyfer dwy noson y Clwb Rygbi am £20 yn unig i fwynhau setiau gan rai o brif fandiau’r ŵyl sy’n cynnwys HMS Morris, Yr Eira, Eadyth, Mellt a Kim Hon.

Am y tro cyntaf erioed, fe fydd cyngerdd arbennig yn Eglwys y Santes Fair gyda Casi Wyn x Seindorf, Vrï a Beth Celyn ar y nos Sul i gloi arlwy gerddorol Sesiwn Fawr 2022.

Yn ogystal â’r gerddoriaeth fyw bydd cyfuniad cyffrous o sesiynau llên, comedi, a gweithgareddau i blant.

Ymysg y sgyrsiau llenyddol bydd trafodaeth ‘Urdd Gobaith beth?’ gyda Mari Emlyn yn nodi canmlwyddiant y mudiad; pennod arbennig o bodlediad Colli’r Plot; a digwyddiad arbennig i lansio cyfrol y Sesiwn, ‘Dydy’r Sgwar ddim digon mawr’, fydd yn cael ei chyhoeddi gan Wasg Carreg Gwalch yn nes ymlaen yn y flwyddyn fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Sesiwn Fawr Dolgellau yn 30 oed.

Bydd ardal newydd sbon y ‘Pentre’ Plant’ yn cynnig rhagor o adloniant i gynulleidfa iau’r Sesiwn eleni gyda sesiynau gan Welsh Whisperer, Bethan Gwanas, celf a chrefft gyda’r artist Catrin Williams, a llawer mwy.

Bydd Sesiwn Gomedi yn cloi dathliadau’r penwythnos ar nos Sul 17 Gorffennaf yn Nhŷ Siamas, gyda setiau gan Hywel Pitts, Dan Thomas, Gethin Evans, Eleri Morgan a Steffan Evans.

Wedi dwy flynedd o gynnal y Sesiwn Fawr yn ddigidol, y bwriad yw adeiladu ar y profiadau newydd a ddaeth yn sgìl yr ŵyl rithiol, parhau i gynnal ei hysbryd croesawgar a chynhwysol, gan ddenu cynulleidfaoedd newydd i Ddolgellau i fwynhau’r arlwy arbennig sydd gan yr ŵyl a’r dref i’w cynnig. 

Meddai’r band Derw, fydd yn perfformio yng Ngwesty’r Ship ar bnawn dydd Sul 17 Gorffennaf:

“Roedd chwarae Sesiwn Fawr Digi-Dol blwyddyn ddiwethaf yn un o'n huchafbwyntiau ni mewn cyfnod anodd. Da ni methu aros i ddod yn ôl flwyddyn yma hefo'r band llawn o dan amodau mwy hwylus!” 

Meddai Guto Dafydd, Cadeirydd Pwyllgor Sesiwn Fawr Dolgellau:

“Ar ôl hir ymaros, rydym ni fel criw yn edrych ymlaen yn eiddgar at wahodd trigolion Dolgellau, ynghyd â hen ffrindiau a rhai newydd yn ôl i fwynhau’r Sesiwn mewn person unwaith eto. Mae hi wedi bod yn bleser sicrhau lein-yp cryf er mwyn dathlu’r garreg filltir arbennig o 30 mlynedd ers sefydlu’r Sesiwn Fawr!”

Bydd noddwyr prif lwyfan Sesiwn Fawr Dolgellau eleni, BBC Radio Cymru, yn darlledu pigion o gefn Gwesty’r Ship; a bydd cyfle i fwynhau uchafbwyntiau’r ŵyl mewn rhaglen arbennig 90 munud o hyd ar S4C, nos Sadwrn 23 Gorffennaf 2022.

Meddai Elen Rhys, comisiynydd adloniant a cherddoriaeth S4C: 

“Braint yw cael dathlu’r 30 ar draws ein llwyfannau gan roi blas o’r Ŵyl arbennig a hanesyddol hon i’n gwylwyr. Ni’n falch iawn o’r bartneriaeth, ac yn edrych ymlaen at y Sesiwn eleni.”

I weld amserlen yr ŵyl yn llawn, ac am fwy o wybodaeth, ewch i www.sesiwfawr.cymru a chyfryngau cymdeithasol Sesiwn Fawr Dolgellau @sesiwnfawr / #SFD30

Mwy

GWELD POPETH

Prosiect newydd ‘Talent Mewn Tafarn’

Mr Phormula yn rhyddhau sengl Un Cenedl

Mered Morris yn rhyddhau trydydd albwm

 • Popeth5926
 • Newyddion 5567
 • Addysg 2074
 • Hamdden 1851
 • Iaith 1576
 • Celfyddydau 1419
 • Amgylchedd 982
 • Gwleidyddiaeth 931
 • Iechyd 664
 • Llenyddiaeth 644
 • Cerddoriaeth 587
 • Arian a Busnes 502
 • Amaethyddiaeth 435
 • Bwyd 405
 • Chwaraeon 347
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 291
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 261
 • Ar-lein 260
 • Eisteddfod yr Urdd 152
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 50
 • Cystadlaethau 47
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3