Taith Merched Prydain yn dychwelyd i Sir Gâr

Mai 12, 2022

Mae'r amser yn agosau pan fydd beicwyr benywaidd gorau'r byd yn rasio drwy Sir Gaerfyrddin fel rhan o Daith Merched Prydain.

Bydd tua 108 o feicwyr yn rasio drwy'r sir i'r llinell derfyn ar ben y Mynydd Du rhwng Llangadog a Brynaman, fel rhan o gymal pump ddydd Gwener, 10 Mehefin.

Bydd y ras yn cychwyn ym Mharc Gwledig Pen-bre am 10.45am a bydd y beicwyr yn mynd drwy Pinged, Carwe, Pontyberem, Horeb, Llansawel, a Llangadog.

Bydd rhannau o'r ffyrdd yn cael eu cau dros dro ar hyd y llwybr 65 milltir o hyd a bydd hyn yn digwydd rhwng 10.45am a 13.50pm.

Bydd y ffyrdd yn ailagor unwaith y bydd y beicwyr wedi mynd trwodd. Bydd y ffordd dros y Mynydd Du ar gau'n llwyr rhwng 5am-5pm.  

Bydd y digwyddiad yn cael ei ddarlledu ar ITV4 gyda'r rhan fwyaf o'r ffilmio yn cael ei wneud o hofrennydd a chan griwiau camerâu a fydd yn dilyn y ras.

Mae Taith y Merched yn gadael ddydd Llun, 6 Mehefin ac yn cyd-fynd â diwrnod olaf penwythnos Gŵyl y Banc pedwar diwrnod o hyd yn y DU i ddathlu Jiwbilî Platinwm Brenhines Elizabeth yr II. Bydd y ras yn dod i ben gyda rownd derfynol fawreddog chwe diwrnod yn ddiweddarach ar ddydd Sadwrn, 11 Mehefin.

Yn flaenorol cynhaliwyd Grand Départ Taith Dynion Prydain ym Mharc Gwledig Pen-bre ac yno hefyd y gorffennodd Taith y Merched yn 2019.

Hwb economaidd

Dywedodd Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin, Wendy Walters: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael ein dewis unwaith yn rhagor ar gyfer digwyddiad beicio mor fawr. Yn y gorffennol mae’r digwyddiad wedi rhoi hwb economaidd i’r sector twristiaeth ac wedi rhoi llawer o sylw cadarnhaol i ni yn y cyfryngau.”

Mae rhagor o wybodaeth am Daith y Merched ar gael ar y wefan.

Mwy

GWELD POPETH

Colli Dyfrig Evans

Urdd Gobaith Cymru yn agor swyddfa yn Yr Egin

Elis Derby yn rhyddhau sengl newydd

 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3