Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin – Cyhoeddi Enillwyr 2023

Hydref 17, 2023

Fel mudiad sy’n angerddol am roi’r cyfle i bob plentyn elwa o brofiadau blynyddoedd cynnar o safon uchel a llawn hwyl rydym wrth ein boddau yn cyhoeddi’r enillwyr a ddaeth i’r brig yn ein Seremoni Gwobrau a gynhaliwyd yn yr Ysgubor, Fferm Bargoed, Aberaeron ddydd Sadwrn diwethaf (14 Hydref).

Bwriad y seremoni yw cydnabod a dathlu’r gwaith da sy’n cael ei wneud ar lawr gwlad yn y cylchoedd a’r meithrinfeydd dydd ac fe gyflwynwyd y seremoni mewn modd slic a phroffesiynol iawn gan Melanie Owen. 

Prif noddwr y seremoni eleni oedd cwmni Portal - cwmni blaenllaw sy’n darparu hyfforddiant dwyieithog sydd a’i weledigaeth yn gadarn ar wella a datblygu gallu gweithluoedd.