Scott Quinnell – ei Gymraeg yn datblygu ar y sgrîn

Mehefin 08, 2023

Scott Quinnell
Mae'r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol, Scott Quinnell, wrthi yn ffilmio cyfres newydd i S4C fydd yn cael ei dangos yn yr Hydref – Cais Quinnell.

Yn y gyfres bydd Scott yn mynd i'r mannau rhyfeddaf wrth iddo brofi'r gweithgareddau mwyaf gwallgof ac amrywiol sydd gan Gymru i'w cynnig.

Fe fydd Scott yn ymweld â sba ar gyfer moch; yn dysgu iodlan ac yn cael gwers ar sut mae bod yn berfformiwr drag. Bydd rhai o wynebau mwyaf cyfarwydd Cymru yn ymuno gydag ef ar bob rhaglen.

Mae Scott wedi parhau i ddysgu Cymraeg ers ymddangos ar raglen Iaith ar Daith yn 2020 a'i hyder i'w siarad yn gyhoeddus wedi tyfu, meddai:

"Mae dysgu Cymraeg a chael yr hyder i'w defnyddio wedi agor cymaint o ddrysau i mi yn bersonol. Mae'n wir fod gallu siarad dwy iaith yn dyblu'r cyfleoedd i wneud mwy o bethau amrywiol."

Mae Scott yn hapus ei fod wedi gallu manteisio ar yr hyn ddysgodd ar y rhaglen Iaith ar Daith gan ddatblygu gyrfa i'w hun yn defnyddio'r Gymraeg i gyflwyno cyfres ei hun.

"Dwi yn gwneud camgymeriadau, ond os ti ddim dwyt ti ddim yn datblygu. Os ti ddim yn gwneud camgymeriadau sut wyt ti'n dysgu? Mae'n wir 'mod i wedi blino lot mwy ar ddiwedd diwrnod ffilmio achos mod i'n gwneud tasgau ac yn siarad Cymraeg – mae cael dysgu sgil newydd a dysgu Cymraeg ar yr un pryd i gyd o flaen y camera, wel dyna'r ffordd i wneud e'."

Bydd Scott hefyd yn parhau i dderbyn gwersi Cymraeg gyda'i diwtor iaith, Aran Jones o Say Something in Welsh, a bydd platfformau dysgu Cymraeg S4C yn darparu rhannau o'r gwersi hyn i'w gweld yn ehangach.

Dyma raglen sydd yn rhan o ddarpariaeth S4C i annog siaradwyr newydd ymarfer eu Cymraeg wrth wylio rhaglenni iaith Gymraeg, ac i feithrin hyder i siarad a defnyddio'r iaith.

Mae S4C yn frwd i gefnogi a hyrwyddo cyfleon i ddefnyddio'r Gymraeg ar gyfer pawb fel esbonia Sara Peacock, Arweinydd Strategaeth y Gymraeg S4C:

"Mae S4C yn falch iawn o allu cefnogi pawb sydd yn ymrwymo i ddysgu Cymraeg, ar bob lefel, felly mae wedi bod yn bleser i ddilyn Scott ar ei daith o fod yn ddechreuwr pur tuag at siaradwr newydd. Mae ei ddyfalbarhad ac agwedd bositif wedi bod yn ysbrydoliaeth i ni gyd. Bydd y gyfres newydd hon yn dangos sut gall y sgiliau newydd hyn helpu pawb i wneud y peth pwysicaf oll – siarad ein hiaith yn ein bywydau o ddydd i ddydd."

Er bod Scott wedi ennill mwy na hanner cant o gapiau i Gymru ac wedi chwarae i'r Llewod, mae'n cyfaddef bod dysgu Cymraeg wedi bod ymysg y sialensiau anoddaf iddo fe wynebu:

"Mae chwarae rygbi yn hawdd i fi, wy wedi ei chwarae ar hyd fy mywyd. Mae dysgu Cymraeg wedi bod yn sialens ond fi wedi mwynhau trochi fy hunan yn yr iaith ac wy'n frwd i gario 'mlaen."

Un o hoff ddywediadau Scott yn Gymraeg yw 'man a man' – symbol o'i agwedd gadarnhaol at y Gymraeg.

Mwy

GWELD POPETH

Cyswllt Ffermio yn cyhoeddi Dosbarth Academi Amaeth 2024

Cyhoeddi enillydd Gwobr Goffa Norah Isaac 2024

Menter a Busnes yn datgelu brand a gweledigaeth newydd

 • Popeth6330
 • Newyddion
  5908
 • Addysg
  2131
 • Hamdden
  1867
 • Iaith
  1638
 • Celfyddydau
  1458
 • Amgylchedd
  1012
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  685
 • Llenyddiaeth
  646
 • Cerddoriaeth
  604
 • Arian a Busnes
  567
 • Amaethyddiaeth
  500
 • Bwyd
  453
 • Chwaraeon
  367
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  321
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  283
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  183
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  79
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  4
 • Llythyron
  3