Prifysgol Aberystwyth yn croesawu Prif Arweinydd y Ganolfan Ddeialog newydd

Ionawr 22, 2023

Dr Jennifer Wolowic
Mae arbenigwraig flaenllaw ar y berthynas rhwng deialog a chyfnewid gwybodaeth wedi cychwyn ar ei swydd fel Prif Arweinydd Canolfan Ddeialog newydd Prifysgol Aberystwyth.

Daw’r Dr Jennifer Wolowic i Aberystwyth o Ganolfan Ddeialog Morris J. Wosk ym Mhrifysgol Simon Fraser yn Vancouver, Canada, lle bu’n arwain prosiectau’n ymwneud â democratiaeth, ymgysylltu gyhoeddus a diwylliant.

Drwy gydol ei gyrfa, mae Dr Wolowic wedi bod yn ymwneud ag ymchwil ryngddisgyblaethol gymhwysol ac fe ddaw  â’r profiad hwnnw i’w gwaith o arwain y Ganolfan Deialog newydd, oddi mewn i Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesedd Prifysgol Aberystwyth. Lansiwyd y Ganolfan Ddeialog ym mis Tachwedd 2022 a’i nod yw cydlynu, cefnogi a hyrwyddo sut y mae ymchwilwyr Prifysgol Aberystwyth yn cyfnewid gwybodaeth ac arbenigedd. Wrth siarad yn ystod ei hwythnos gyntaf yn y swydd, dywedodd Dr Wolowic: “Rwyf wrth fy modd yn ymuno â Phrifysgol Aberystwyth wrth i ni ddatblygu’r Ganolfan Ddeialog gyntaf o’i bath yng Nghymru. Ein nod yw hyrwyddo cydweithio pellach, hwyluso sgyrsiau ar faterion a meysydd polisi sydd o bwys i bobl, a gweithio gyda chymunedau a llunwyr polisi er mwyn cryfhau’r broses amlffordd o ymgysylltu, darganfod a lledu ymchwil.” Dywedodd yr Athro Colin McInnes, Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi: “Pleser mawr yw croesawu Dr Wolowic i Aberystwyth. Yn sgil ei phenodiad rydym yn cymryd cam mawr ymlaen o ran gwireddu’n gweledigaeth ar gyfer y Ganolfan Ddeialog. “Bydd y ganolfan nid yn unig yn ofod ond yn ffordd o gyflawni ymchwil a chyfnewid gwybodaeth, gan gysylltu cymunedau â’n hymchwil, ysgogi sgyrsiau sy’n hyrwyddo cyd-ddealltwriaethau newydd, a chryfhau effaith ymchwil Prifysgol Aberystwyth. Y gorau fo’n deialog, y gorau y byddwn ni wrth gyfnewid gwybodaeth a bydd yr effaith a gawn yn y byd yr ydym yn byw ynddo’n ehangach ac yn ddyfnach.” Ceir rhagor o wybodaeth ar dudalennau gwe Canolfan Deialog Prifysgol Aberystwyth neu gallwch e-bostio deialog@aber.ac.uk.

Mwy

GWELD POPETH

Stori epig Branwen yn dod yn fyw ar lwyfannau ledled cymru mewn sioe gerdd gymraeg newydd

Cyhoeddi Arweinwyr FFIT Cymru 2023

Premier byd gwirfoddoli gyda'r Papurau Bro

 • Popeth6119
 • Newyddion
  5731
 • Addysg
  2103
 • Hamdden
  1856
 • Iaith
  1609
 • Celfyddydau
  1443
 • Amgylchedd
  994
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  675
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  597
 • Arian a Busnes
  533
 • Amaethyddiaeth
  468
 • Bwyd
  434
 • Chwaraeon
  357
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  65
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  7
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3