Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd yw’r ieuengaf erioed yn hanes yr Ŵyl

Mai 30, 2022

Shuchen Xie
Heddiw cyhoeddwyd mai Shuchen Xie, sy’n 12 oed ac yn byw yng Nghaerdydd yw Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022 – a’r ieuengaf erioed i gipio Prif Wobr yn hanes yr Ŵyl.

Ar ddiwrnod agoriadol Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022 gwahoddwyd y tri phrif enillydd i’r llwyfan ar gyfer y seremoni, er mwyn datgelu pwy oedd yn gyntaf, ail a thrydydd o flaen cynulleidfa fyw. Mae’r datblygiad yma yn nhrefn y prif seremonïau wedi’i ysbrydoli gan lwyddiant Gŵyl ddigidol Eisteddfod T dros y ddwy flynedd diwethaf, ac mi fydd y drefn yn parhau ar gyfer holl brif seremonïau’r wythnos.

Mae Shuchen yn ennill teitl y Prif Gyfansoddwr am gyfansoddi darn ar gyfer pedwarawd llinynnol gyda’r teitl Rhapsody in G minor. Roedd y beirniad Mared Emlyn wedi ei chalonogi’n fawr gyda safon y gystadleuaeth, gyda’r ensemble a gyflwynodd Shuchen o dan y ffugenw ‘Endurance’ yn “bleser i’w weld a’i glywed.”

Yn ddisgybl yng ngholeg St. John’s, Caerdydd mae Shuchen yn gerddor angerddol sy’n chwarae’r piano, sacsoffon a sielo. Ers tair blynedd mae hi’n sy’n dilyn cwrs cyfansoddi Conservatoire Iau yng Ngholeg brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae cyfansoddi yn apelio’n fawr iddi a chyrhaeddodd rownd derfynol Cyfansoddwr Ifanc NCEM & BBC Radio 3 yn 2021 (sy’n gystadleuaeth ar gyfer rhai hyd at 18 oed) yn ogystal ag ennill sawl gwobr dros y blynyddoedd yng Ngŵyl Cerddorion Ifanc Abertawe.

Mae Shuchen yn wyneb cyfarwydd i’r Urdd ac wedi perfformio lawer gwaith ar lwyfan y genedlaethol – bu iddi ennill cystadleuaeth cyfansoddi iau (Cynradd) Eisteddfod T 2021, ynghyd â’r unawd piano. Yn y darn buddugol, mae hi’n archwilio gwahanol emosiynau trwy amrywio’r tempo ac yn defnyddio rhythmau’r Tango a’r Scherzo. 

Safon uchel

Yn ei beirniadaeth, meddai Mari Emlyn: “Dwi wedi fy nghalonogi’n fawr gyda safon y gystadleuaeth eleni, ac roedd hi’n anodd iawn gwahanu gyda’r safon mor uchel. Ges i fy rhyfeddu gan allu’r cyfansoddwr buddugol i symud drwy gyweiriau, harmonïau ac amsernodau gwahanol mewn ffordd mor naturiol. Llongyfarchiadau mawr i bawb.”

Derbyniodd Shuchen y Fedal, sef Medal Goffa Grace Williams, wedi ei chreu gan y gemydd Rhiannon o Dregaron. Rhoddwyd y Fedal hon gan Gôr Rhuthun a noddwyd y seremoni gan Gyngor Sir Dinbych. Yn ail yn y gystadleuaeth oedd Gwydion Powel Rhys, Cylch Bangor Ogwen a Kai Edward Fish o Gwm Rhymni oedd yn drydydd.

Mwy

GWELD POPETH

Dr Catrin Edwards yw Cadeirydd newydd y Mudiad Meithrin

Cyhoeddi hwb ariannol i ffilm Gymraeg yn nathliad 40 mlynedd ers sefydlu S4C

Arddangosfa newydd yn Sain Ffagan yn dathlu cefnogwyr pêl-droed Cymru

 • Popeth6065
 • Newyddion
  5683
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Teledu
  5
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3