article image
Cyngor Bro Morgannwg yn Ariannu Teithio ar Feiciau ar gyfer ysgol yn y Fro
Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi gwario £10,000 yn prynu beiciau ac offer ar gyfer ysgol yn y Fro i helpu i annog teithio llesol.
article image
Mentrau Iaith yn cyd-weithio gyda'r Ganolfan Dysgu Cymraeg ac Iolo Williams
Bu'r Mentrau Iaith gyd-weithio gyda'r Ganolfan Dysgu Cymraeg dros fisoedd y gwanwyn a'r haf yn cynnig teithiau cerdded ar hyd a lled Cymru gyda neb llai na'r naturiaethwr enwog Iolo Williams yn arwain ar bedair ohonynt.
article image
Ymgynghori ar Gynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd
Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn pobl y sir a mudiadau ar flaenoriaethau ar gyfer llwybrau a hawliau tramwy dros y blynyddoedd nesaf.
article image
Adeilad gorsaf reilffordd rhestredig i'w adfer yn Llanelli
Mae buddsoddiad gan Gyngor Sir Caerfyrddin wedi helpu i adfer adeilad rheilffordd adfeiliedig o Oes Fictoria yn Llanelli.
article image
Seremoni gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd
Mewn deg diwrnod, bydd canol tref Porthmadog yn cael ei thrawsnewid wrth i’r ardal ddathlu dyfodiad Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd ymhen ychydig dros flwyddyn.
article image
50 diwrnod i fynd tan yr Eisteddfod Genedlaethol
Wrth nodi mai dim ond 50 diwrnod sydd i fynd tan yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion, mae'r trefnwyr wedi cyhoeddi manylion eu gweithgareddau nos a'r amserlenni ar gyfer yr wythnos.
article image
Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru yn dychwelyd i Sain Ffagan
Yn un o uchafbwyntiau'r flwyddyn i lawer, mae Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru yn dychwelyd i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar 10 ac 11 Medi, gyda gwledd o gynhyrchwyr lleol, cerddoriaeth a hwyl i'r teulu cyfan. 
article image
Caryl Jones yw rheolydd newydd yr Atom yng Nghaerfyrddin
Cafodd Caryl Jones o Faesybont, Cwm Gwendraeth ei phenodi yn rheolydd newydd Canolfan Gymraeg tref Caerfyrddin, Yr Atom.
article image
Yr Eisteddfod hyd yn hyn: Rhai o'r uchafbwyntiau
Wrth i Eisteddfod yr Urdd yn Sir Ddinbych gyrraedd yr hanner ffordd, yr ydym wedi dethol rhai o'r uchafbwyntiau hyd yma.
article image
Llwyddiant i ddysgwyr Cymraeg yn Eisteddfod yr Urdd
Josh Osborne o Poole yw enillydd Medal y Dysgwyr ag Anna Ng o Gaerdydd yw enillydd Medal Bobi Jones, Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022.
 • Popeth6013
 • Newyddion
  5637
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1427
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  588
 • Arian a Busnes
  513
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  55
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3