article image
Paentiad eiconig Salem yng Ngŵyl y Gelli
Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal darlith arbennig yn ystod Gŵyl y Gelli, ble bydd yr hanesydd celf Peter Lord yn trafod paentiad Salem gan Sydney Curnow Vosper a brynwyd gan y Llyfrgell yn 2019, gyda'r paentiad gwreiddiol yn cael ei arddangos yn ystod y digwyddiad.
article image
Hwb ariannol i lyfrgelloedd ac amgueddfeydd lleol Cymru
Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden wedi cyhoeddi cyllid gwerth dros £750,000 i helpu llyfrgelloedd ac amgueddfeydd lleol i ddatblygu eu cyfleusterau a’u gwasanaethau.
article image
Gwyliau cerddorol Cymru yn eu hôl ar draws Cymru
Mae gwyliau cerddorol Cymru yn ôl yr haf hwn, gyda mentrau iaith ar hyd a lled Cymru yn cefnogi a hyrwyddo sawl gŵyl sy'n dychwelyd ers 2019.
article image
Hwb ariannol gwerth £13.5 miliwn i addysg cerddoriaeth
Bydd pob plentyn yn cael y cyfle i fanteisio ar addysg gerddoriaeth fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol, a fydd yn helpu i sicrhau nad yw un plentyn ar ei golled oherwydd diffyg arian.
article image
Rhyddhau casgliad 'I KA CHING X' i ddathlu deng mlynedd
Rhyddheir ‘I KA CHING X’ sef casgliad o un cân ar bymtheg i ddathlu pen-blwydd label recordiau I KA CHING yn ddeg oed ddydd Gwener 20fed o Fai, 2022.
article image
Darganfyddiadau cyntaf yng nghloddfa archeolegol Llanllŷr
Mae staff a myfyrwyr o gampws Llambed Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi cychwyn ar ei gwaith cloddio yr wythnos hon ar safle ger Talsarn yn Nyffryn Aeron.
article image
Mynediad am ddim i ffoaduriaid yn safleoedd Cadw
Bydd Tocyn Croeso yn galluogi ffoaduriaid a phobl o Wcráin i deithio yn rhad ac am ddim ar fysiau a byddant hefyd yn cael mynediad rhad ac am ddim i safleoedd Cadw ar draws Cymru.
article image
Dangosiad cyntaf ffilm yn adrodd hanes porthladdoedd Cymru ac Iwerddon
Bydd hanesion a bywyd pum tref borthladd yng Nghymru ac Iwerddon yn serennu mewn ffilm newydd a gaiff ei dangos am y tro cyntaf yn Aberystwyth ar ddiwedd mis Mai.
article image
Y Cardis yn codi hwyl gyda help banc y Ddafad Ddu
Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn lansio ymgyrch i annog y Cardis i godi hwyl cyn yr ŵyl ar ddiwrnod Sadwrn Barlys yn Aberteifi.
article image
Lai na 100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod Ceredigion
Mae'r Eisteddfod wedi cyhoeddi mai fod llai na 100 diwrnod sydd i fynd tan fod giatiau’r Maes yn cael eu hagor i groesawu pawb i Dregaron am wythnos arbennig i ddathlu ein hiaith a’n diwylliant.
 • Popeth5861
 • Newyddion 5508
 • Addysg 2044
 • Hamdden 1840
 • Iaith 1566
 • Celfyddydau 1397
 • Amgylchedd 965
 • Gwleidyddiaeth 925
 • Iechyd 660
 • Llenyddiaeth 640
 • Cerddoriaeth 577
 • Arian a Busnes 500
 • Amaethyddiaeth 432
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 344
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 288
 • Ar-lein 258
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 255
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3