article image
Trafod mathau o ffermio cynaliadwy fel atebion i daclo newid hinsawdd
Mae ffermwyr a llunwyr polisi yng Nghymru a thu hwnt ar fin trafod sut y gall mathau cynaliadwy o ffermio da byw gynnig atebion i newid yn yr hinsawdd a phryderon am ddiogelwch bwyd.
article image
Prosiectau amgylcheddol LIFE yn dathlu 30 mlynedd
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yr wythnos hon yn dathlu manteision gwyrdd prosiectau natur LIFE ar gyfer yr amgylchedd a newid hinsawdd wrth iddi nodi ei phen-blwydd yn 30 oed ddydd Sadwrn yma.
article image
Mudiad heddwch yn croesawu Grŵp Trawsbleidiol Heddwch Senedd Cymru
Mae Cymdeithas y Cymod wedi croesawu lansio Grŵp Trawsbleidiol ar Heddwch a Chymod Senedd Cymru gan y cadeirydd, Mabon ap Gwynfor.
article image
Adran gyntaf y gyfraith yng Nghymru yn dathlu 120 o flynyddoedd
Mae adran hynaf y gyfraith o blith prifysgolion Cymru wedi nodi ei phen blwydd yn 120 gyda digwyddiad i ddathlu ym mhrif lys troseddol Llundain.
article image
Annog pobl i gadw llygad am ddarnau o asteroidau yn y de ddwyrain
Mae’n bosib bod pelen dân meteor ddigwyddodd dros Gymru a Lloegr yr wythnos diwethaf wedi gollwng meteoryn yn agos i dref Pen-y-bont ar Ogwr, yn ôl gwyddonwyr o Gynghrair Peli Tân Prydain (UKFAll).
article image
Paentiad eiconig Salem yng Ngŵyl y Gelli
Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal darlith arbennig yn ystod Gŵyl y Gelli, ble bydd yr hanesydd celf Peter Lord yn trafod paentiad Salem gan Sydney Curnow Vosper a brynwyd gan y Llyfrgell yn 2019, gyda'r paentiad gwreiddiol yn cael ei arddangos yn ystod y digwyddiad.
article image
Hwb ariannol i lyfrgelloedd ac amgueddfeydd lleol Cymru
Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden wedi cyhoeddi cyllid gwerth dros £750,000 i helpu llyfrgelloedd ac amgueddfeydd lleol i ddatblygu eu cyfleusterau a’u gwasanaethau.
article image
Diwrnod Neges Heddwch yr Urdd yn codi ymwybyddiaeth dros newid hinsawdd
Heddiw yw Diwrnod Neges Heddwch ac Ewyllys Da Cymru. Bob blwyddyn ers 1922, mae pobl ifanc Cymru trwy fudiad yr Urdd yn anfon neges o heddwch i bobl ifanc dros y byd a'r neges eleni yw Argyfwng Hinsawdd.
article image
Annog y cyhoedd i atal rhywogaethau estron rhag goresgyn ein dyfroedd
Mae bywyd dyfrol yng Nghymru dan fygythiad oherwydd rhywogaethau goresgynnol ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog defnyddwyr hamdden yn afonydd, moroedd a dyfrffyrdd y wlad i chwarae eu rhan i helpu i fynd i'r afael â lledaeniad plâu a chlefydau a gludir gan ddŵr.
article image
Hwb ariannol gwerth £13.5 miliwn i addysg cerddoriaeth
Bydd pob plentyn yn cael y cyfle i fanteisio ar addysg gerddoriaeth fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol, a fydd yn helpu i sicrhau nad yw un plentyn ar ei golled oherwydd diffyg arian.
 • Popeth5861
 • Newyddion 5508
 • Addysg 2044
 • Hamdden 1840
 • Iaith 1566
 • Celfyddydau 1397
 • Amgylchedd 965
 • Gwleidyddiaeth 925
 • Iechyd 660
 • Llenyddiaeth 640
 • Cerddoriaeth 577
 • Arian a Busnes 500
 • Amaethyddiaeth 432
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 344
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 288
 • Ar-lein 258
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 255
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3