article image
Pedwar Cyfarwyddwr Anweithredol Newydd yn Ymuno â Bwrdd Menter a Busnes
Mae Menter a Busnes, sefydliad cymorth busnes blaenllaw, wedi penodi pedwar arweinydd busnes nodedig yn Aelodau Anweithredol o’r Bwrdd.
article image
£2 filiwn ar gyfer tri deg o brosiectau arloesol
Mae tri deg o brosiectau arloesol ar draws gogledd a gorllewin Cymru wedi sicrhau cyllid gwerth cyfanswm o dros £2 filiwn drwy Gronfa Her ARFOR.
article image
Traethau Ceredigion yn ennill Gwobrau Arfordir eto yn 2024
Unwaith eto bydd Baneri Glas yn cael eu chwifio ar bedwar o draethau mwyaf poblogaidd Ceredigion eleni: yn Borth, De Aberystwyth, Llangrannog a Tresaith. 
article image
Dyn o Fôn yn cerdded i Base Camp ar gyfer elusen iechyd meddwl
Fe aeth Ioan Rhun Jones, 18, ar daith 5,364 medr i Base Camp Everest er mwyn codi arian i'r elusen iechyd meddwl Shout yn ddiweddar. Pwrpas ei daith oedd  codi arian ac ymwybyddiaeth am iechyd meddwl ymysg pobl ifanc a  hyrwyddo pwysigrwydd  siarad am broblemau a allai effeithio ar eu hiechyd meddwl.
article image
Mudiad Meithrin yn gwneud penderfyniadau anodd
Mudiad Meithrin yn gwneud penderfyniadau anodd yn sgil cynnydd mewn costau a lleihad mewn grantiau 
article image
Llwybr Teithio Llesol newydd i Gomins Coch wedi'i gwblhau
Yn dilyn chwe mis o waith caled yn ystod tywydd gwael y gaeaf, mae contractwyr lleol wedi cwblhau’r gwaith o adeiladu'r llwybr newydd ar ran Cyngor Sir Ceredigion, a hynny ddechrau mis Ebrill.
article image
Gwasanaethau 4G a band-eang cyflym ar gyfer Gogledd Cymru
Mynd i’r afael â mannau gwan am dderbyniad ffôn symudol ar gyfer busnesau yw’r flaenoriaeth yn yr achos busnes amlinellol diweddaraf i gael ei gymeradwyo am arian Cynllun Twf gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Bydd Prosiect 4G+ yn ceisio datrys heriau cysylltedd yng Ngogledd Cymru er mwyn cryfhau gallu’r ardal i ddatblygu technolegau’r dyfodol a denu buddsoddiad. 
article image
Eisteddfod yr Urdd 2026 i’w chynnal ar Gae Sioe Môn
Heddiw (22 Ebrill) cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru mai Cae Sioe Môn ger Gwalchmai, Ynys Môn fydd lleoliad Eisteddfod yr Urdd 2026. Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal yno rhwng 25 a 31 Mai 2026.
article image
Mudiad Meithrin yn cyfrannu at raglen newydd i blant - ‘Annibendod’
Mae Mudiad Meithrin yn falch i gyhoeddi partneriaeth newydd rhwng cwmni ‘Cynyrchiadau Twt’, S4C a’r Mudiad, i ddatblygu cyfres ddoniol newydd i gyflwyno’r Gymraeg i blant ifanc trwy ddefnydd comedi.
article image
Daniel Grant yn lansio ei gwmni dillad cynaliadwy, Pen Wiwar
Ar ôl derbyn cefnogaeth ariannol o £2000 a mynychu 10 wythnos o sesiynau hyfforddiant busnes drwy brosiect Llwyddo’n Lleol, mae Daniel Grant yn lansio ei gwmni dillad cynaliadwy, Pen Wiwar.
 • Popeth6318
 • Newyddion
  5896
 • Addysg
  2130
 • Hamdden
  1866
 • Iaith
  1638
 • Celfyddydau
  1457
 • Amgylchedd
  1011
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  685
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  604
 • Arian a Busnes
  565
 • Amaethyddiaeth
  496
 • Bwyd
  452
 • Chwaraeon
  367
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  321
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  281
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  178
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  77
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  4
 • Llythyron
  3