article image
Menter a Busnes agor tair swyddfa newydd
Mae Menter a Busnes, sefydliad blaenllaw cymorth a datblygu busnes, yn falch iawn o gyhoeddi ei dwf parhaus wrth agor tair swyddfa newydd ym Ynys Môn, Llanrwst a Chaerdydd. Mae’r datblygiadau strategol hyn yn dystiolaeth i ymrwymiad y sefydliad i gyrraedd a chefnogi busnesau ym mhob cwr o Gymru, gan hwyluso twf a datblygiad economaidd.
article image
Yr Urdd yn Cynyddu'r Economi Gymreig gan £45 Miliwn yn 2022-23
£44.9 miliwn oedd cyfraniad Urdd Gobaith Cymru i economi Cymru yn 2022-23 yn ôl adroddiad annibynnol newydd a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mercher, 29 Tachwedd) mewn digwyddiad yng Ngwersyll yr Urdd, Caerdydd.
article image
Newid cyfansoddiadol yn hanfodol i greu llwybr i Gymru well – Yr Athro Laura McAllister
Dyma oedd un o’r negeseuon canolog wrth i’r Athro Laura McAllister draddodi darlith flynyddol yr Archif Wleidyddol Gymreig ar Nos Fercher yr 22ain o Dachwedd.
article image
Canolfan wefru cerbydau trydan (EV) fwyaf Cymru yn agor ar dir Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Mae gan bobl leol, ymwelwyr a staff y llyfrgell yn Aberystwyth bellach fynediad i safle gwefru cerbydau trydan mwyaf Cymru diolch i hwb newydd gyda 40 o bwyntiau gwefru – gan gynnwys deg pwynt gwefru cyflym Tritium 75kW DC – ar dir Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 
article image
Laura McAllister i roi darlith nodedig ar ddyfodol gwleidyddol Cymru
Nos Fercher yr 22ain o Dachwedd bydd yr Athro Laura McAllister yn traddodi darlith flynyddol yr Archif Wleidyddol Gymreig. Yn ei darlith bydd hi’n cynnig dadansoddiad o’r Gymru gyfoes, yr angen brys am newid adeiladol, ac yn cynnig syniadau ar greu cytundeb newydd rhwng y bobl a’r wladwriaeth. 
article image
Arian y Loteri Genedlaethol yn cyfrannu at nerth a gwerth cymuned
Mae ymgyrch gymunedol Nerth dy Ben yn falch o gael dathlu ac wedi cyffroi am y dyfodol yn dilyn llwyddiant eu cais i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am grant o £99,750 i gefnogi eu bwriad a’u hamcanion.
article image
Adam Jones y Garddwr wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Garddwriaeth newydd i Sioe Frenhinol Cymru
Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn ogyhoeddi penodiad Adam Jones (Adam yn yr Ardd) yn Gyfarwyddwr Anrhydeddus Cynorthwyol newydd Garddwriaeth yn Sioe Frenhinol Cymru.
article image
Canolfan S4C Yr Egin ar restr fer Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru
Mae Canolfan S4C Yr Egin wedi cyrraedd rhestr fer yng Ngwobrau Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru.
article image
Mair Edwards yw Cyfarwyddwr newydd Gwersyll Glan-llyn
Dathlu dechrau cyfnod newydd yng Ngwersyll Glan-llyn.
article image
Lansio Llyfr Cyntaf Cynllun AwDUra 
Am 7.00 o’r gloch nos Iau, 9 Tachwedd ym Mwyty Maasi, yng Nghaerdydd bydd y llyfr ‘Mam-gu, Mali a Mbuya’ gan yr awdur newydd Theresa Mgadzah Jones yn cael ei lansio fel y llyfr cyntaf i'w gyhoeddi o dan gynllun ‘AwDUra’ Mudiad Meithrin.
 • Popeth6260
 • Newyddion
  5841
 • Addysg
  2125
 • Hamdden
  1861
 • Iaith
  1631
 • Celfyddydau
  1451
 • Amgylchedd
  1001
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  680
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  600
 • Arian a Busnes
  550
 • Amaethyddiaeth
  487
 • Bwyd
  448
 • Chwaraeon
  366
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  320
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  277
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  176
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  72
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3