article image
Colli Dyfrig Evans
Daeth y newyddion trist heddiw ein bod wedi colli yr actor a'r cerddor Dyfrig Evans, yn 43 oed.
article image
Urdd Gobaith Cymru yn agor swyddfa yn Yr Egin
Mae Urdd Gobaith Cymru wedi agor swyddfa’n ddiweddar yng Nghanolfan S4C Yr Egin.
article image
Elis Derby yn rhyddhau sengl newydd
Bydd Elis Derby yn rhyddhau sengl newydd Lawr ar Fy Nghwch ar label Recordiau Cosh ar y 3ydd o Fehefin.
article image
S4C yn parhau i ddangos gemau tîm pêl-droed Cymru tan 2024
Mae S4C wedi sicrhau hawliau ecsgliwsif i ddarlledu gemau tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru am ddim ar deledu cyhoeddus o 2022 hyd at 2024.
article image
Ystyr yn rhyddhau sengl Pysgod
Mae'r prosiect Ystyr yn rhyddhau sengl newydd o'r enw Pysgod ddydd Gwener yma ar label Curiadau Ystyr.
article image
Penodi arweinydd newydd Cyngor Sir Gâr
Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi croesawu ei arweinydd newydd fel rhan o gynghrair rhwng Plaid Cymru a'r Grŵp Annibynnol.
article image
Arolwg yn cadarnhau statws Cymru fel un o ailgylchwyr mwyaf y byd
Mae arolwg a gynhyrchwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau statws Cymru fel un o ailgylchwyr mwyaf y byd ar ôl canfod bod 90% o'i gwastraff adeiladu a dymchwel yn cael ei anfon i'w ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei adfer.
article image
Robin Williams yn ennill medal wyddoniaeth Eisteddfod 2022
Fe gyflwynir Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol i Robin Williams, am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth.
article image
CAFC yn penodi Aled Rhys Jones fel y Prif Weithredwr nesaf
Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch o gyhoeddi bod Aled Rhys Jones wedi’i benodi fel y Prif Weithredwr nesaf, i olynu Steve Hughson ar ei ymddeoliad yn ddiweddarach eleni. Bydd Aled yn cychwyn ar y swydd ar y 1af o Fedi cyn i Steve ymadael ar ddiwedd y mis hwnnw.
article image
Dafydd Roberts yw Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ynys Môn
Etholwyd y Cynghorydd Dafydd Roberts yn Gadeirydd newydd Cyngor Sir Ynys Môn heddiw (Dydd Mawrth, Mai 24ain).
 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3