article image
Actorion yn recordio cân er mwyn codi arian i Tarian Cymru
Mae aelodau cast gwreiddiol y sioe gerdd eiconig ‘Deffro’r Gwanwyn’ wedi ail-greu’r gân hudolus ‘Hâf ein Hiraeth’ er mwyn codi arian i Tarian Cymru.
article image
Lansio pecyn darganfod i blant mewn dwy ganolfan natur
Mae ymwelwyr ifanc a fydd yn ymweld â dwy o ganolfannau ymwelwyr Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael cynnig help llaw i archwilio’r awyr agored bendigedig yr hydref hwn.
article image
Cogyddion amatur yn brwydro i goginio'r cyri gorau
Fe fydd nifer o gogyddion amatur yn mynd ben-ben nos Wener yma yng Nghaernarfon i goginio cyri'r gorau er mwyn codi arian tuag at yr ŵyl fwyd a fydd yn cael ei chynnal ar Fai 13eg eleni.

article image
Galw am ymchwiliad brys i ddatblygu ysgolion Cymraeg
Mae Dyfodol i’r Iaith wedi galw ar Weinidog y Gymraeg i ymchwilio ar fyrder i ddiffyg ymrwymiad rhai awdurdodau lleol i wella a datblygu ysgolion Cymraeg o fewn eu siroedd.
article image
Hybu Cig Cymru yn cyfarfod cynrychiolwyr o Seland Newydd
Bydd y corff Hybu Cig Cymru yn croesawu cynrychiolwyr cig eidion a chig oen o Seland Newydd am gyfres o gyfarfodydd yr wythnos hon.
article image
Holi Ifan Morgan Jones am ei gynlluniau i sefydlu gwefan newyddion
Mae darlithydd yn y cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor wedi lansio cronfa newydd trwy nawdd torfol i sefydlu gwefan newyddion genedlaethol trwy gyfrwng y Saesneg, ac mae Lleol.cymru wedi holi Ifan Morgan Jones ymhellach am ei gynlluniau.
article image
Cyfnod newydd i ddau bapur lleol
Mae perchennog dau bapur newydd wythnosol yn ardal Y Bala a Corwen, Y Cyfnod a’r Corwen Times yn chwilio am brynwr newydd i’r busnes.
article image
Arbrawf
article image
arbrawf
 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3