article image
Urdd Gobaith Cymru yn agor swyddfa yn Yr Egin
Mae Urdd Gobaith Cymru wedi agor swyddfa’n ddiweddar yng Nghanolfan S4C Yr Egin.
article image
Arolwg yn cadarnhau statws Cymru fel un o ailgylchwyr mwyaf y byd
Mae arolwg a gynhyrchwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau statws Cymru fel un o ailgylchwyr mwyaf y byd ar ôl canfod bod 90% o'i gwastraff adeiladu a dymchwel yn cael ei anfon i'w ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei adfer.
article image
Robin Williams yn ennill medal wyddoniaeth Eisteddfod 2022
Fe gyflwynir Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol i Robin Williams, am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth.
article image
Canfod ffordd newydd i wella prosesu signalau digidol ac ehangu'r band llydan
Mae ymchwilwyr yng Nghanolfan Prosesu Signalau Digidol Prifysgol Bangor wedi canfod ffordd gost-effeithiol o wella perfformiad rhwydweithiau sy'n cyflenwi gwasanaethau ffôn symudol a band eang i'n cartrefi a'n busnesau.
article image
Ethol Cymrodyr newydd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru
Mae chwe deg chwech o Gymrodorion newydd wedi cael eu hethol i Gymdeithas Ddysgedig Cymru, gyda hanner ohonynt yn fenywod. 
article image
Ynys Môn yn cynnal prawf â cherbyd trydan ar gyfer casgliadau ailgylchu
Fe ddewisiwyd Cyngor Ynys Môn yn ddiweddar ar gyfer y prawf cyntaf o gerbyd trydan newydd ar gyfer casglu ailgylchu a hynny gan un o’r prif weithgynhyrchwyr arbenigol cerbydau trydan o'r fath.
article image
Lai na 100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod Ceredigion
Mae'r Eisteddfod wedi cyhoeddi mai fod llai na 100 diwrnod sydd i fynd tan fod giatiau’r Maes yn cael eu hagor i groesawu pawb i Dregaron am wythnos arbennig i ddathlu ein hiaith a’n diwylliant.
article image
Prifysgol Aberystwyth yn dathlu 150 mlynedd
Mae Prifysgol Aberystwyth am gynnal blwyddyn o weithgareddau i nodi 150 mlynedd ers ei sefydlu.
article image
Cynllun Ffiws yn anelu i fywiogi'r stryd fawr yn Ynys Môn
Mae cynllun Ffiws wedi cyrraedd Ynys Môn er mwyn bywiogi’r stryd fawr a rhoi cyfle i bobl greu, trwsio a thyfu.
article image
Llwyddiant prosiect ceir trydan cymunedol yng Ngwynedd
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae'r prosiect Ceir Trydan Cymunedol Arloesi Gwynedd Wledig sydd ar fin dod i ben wedi gweld newidiadau mawr wrth i geir trydan gynyddu mewn poblogrwydd yn 2021.
 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3