article image
Urdd Gobaith Cymru yn agor swyddfa yn Yr Egin
Mae Urdd Gobaith Cymru wedi agor swyddfa’n ddiweddar yng Nghanolfan S4C Yr Egin.
article image
S4C yn parhau i ddangos gemau tîm pêl-droed Cymru tan 2024
Mae S4C wedi sicrhau hawliau ecsgliwsif i ddarlledu gemau tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru am ddim ar deledu cyhoeddus o 2022 hyd at 2024.
article image
Taith Merched Prydain yn dychwelyd i Sir Gâr
Mae'r amser yn agosau pan fydd beicwyr benywaidd gorau'r byd yn rasio drwy Sir Gaerfyrddin fel rhan o Daith Merched Prydain.
article image
Deiseb yn galw am wella cyfleusterau Cae'r Ras Wrecsam wedi denu 4000 o enwau
Mae deiseb sy'n galw am wella cyfleusterau stadiwm y Cae Râs yn Wrecsam er mwyn denu gemau rhyngwladol pêl-droed a rygbi bellach wedi denu dros 4000 o enwau.
article image
Aberaeron yw pencampwyr cenedlaethol Cwis Dim Clem
Ar Ddydd Llun 28 Mawrth fe wnaeth Ysgol Gynradd Aberaeron ddod i’r brig yn rownd derfynol Cwis Dim Clem 2022 gan guro ysgolion o bob cwr o Gymru gyda sgôr uchel iawn o 98%.
article image
Bos Cymru Robert Page yn gwahodd canwr Dafydd Iwan i gwrdd â charfan Cymru
Mae rheolwr Cymru Robert Page wedi gwahodd y canwr Dafydd Iwan i ddod i gwrdd â’r garfan.
article image
Arrividerci! Yr asgellwyr arwrol Shane ac Ieuan yn mynd ar daith fawr i’r Chwe Gwlad
Chwe dinas godidog. Dau asgellwr rygbi chwedlonol. Un taith oddi cartref epic.
article image
Cymru'n serennu yn erbyn Gwlad Belg
Llwyddodd tîm pêl-droed dynion Cymru neithiwr i hawlio'i lle yn y gemau ail gyfle i Gwpan y Byd yn Qatar, wrth iddynt sicrhau gêm gyfartal yn erbyn Gwlad Belg.
article image
S4C yn dangos uchafbwyntiau o gemau Cymru yng nghyfres yr Hydref
Bydd S4C yn dangos uchafbwyntiau o bob gêm Cymru yn ystod cyfres yr Hydref gyda un o'r gemau yn erbyn Seland Newydd.
article image
Cystadleuaeth golff i bobl ifanc yng Ngwynedd yn codi £4000 at achos da
Yn ddiweddar bu rhai o bobl ifanc Gwynedd yn cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Golff Elusennol yng Nghlwb Golff Porthmadog.
 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3