article image
Arolwg yn cadarnhau statws Cymru fel un o ailgylchwyr mwyaf y byd
Mae arolwg a gynhyrchwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau statws Cymru fel un o ailgylchwyr mwyaf y byd ar ôl canfod bod 90% o'i gwastraff adeiladu a dymchwel yn cael ei anfon i'w ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei adfer.
article image
Creu cymunedau gwyrdd ym Môn a Menai
Mae cyfle i grwpiau cymunedol ym Môn ac Arfon drawsnewid mannau gwyrdd yn ardaloedd deniadol i fyw, i weithio ac i ymweld â nhw er mwyn hybu'r amgylchedd o'u cwmpas.
article image
Trafod mathau o ffermio cynaliadwy fel atebion i daclo newid hinsawdd
Mae ffermwyr a llunwyr polisi yng Nghymru a thu hwnt ar fin trafod sut y gall mathau cynaliadwy o ffermio da byw gynnig atebion i newid yn yr hinsawdd a phryderon am ddiogelwch bwyd.
article image
Prosiectau amgylcheddol LIFE yn dathlu 30 mlynedd
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yr wythnos hon yn dathlu manteision gwyrdd prosiectau natur LIFE ar gyfer yr amgylchedd a newid hinsawdd wrth iddi nodi ei phen-blwydd yn 30 oed ddydd Sadwrn yma.
article image
Annog pobl i gadw llygad am ddarnau o asteroidau yn y de ddwyrain
Mae’n bosib bod pelen dân meteor ddigwyddodd dros Gymru a Lloegr yr wythnos diwethaf wedi gollwng meteoryn yn agos i dref Pen-y-bont ar Ogwr, yn ôl gwyddonwyr o Gynghrair Peli Tân Prydain (UKFAll).
article image
Diwrnod Neges Heddwch yr Urdd yn codi ymwybyddiaeth dros newid hinsawdd
Heddiw yw Diwrnod Neges Heddwch ac Ewyllys Da Cymru. Bob blwyddyn ers 1922, mae pobl ifanc Cymru trwy fudiad yr Urdd yn anfon neges o heddwch i bobl ifanc dros y byd a'r neges eleni yw Argyfwng Hinsawdd.
article image
Annog y cyhoedd i atal rhywogaethau estron rhag goresgyn ein dyfroedd
Mae bywyd dyfrol yng Nghymru dan fygythiad oherwydd rhywogaethau goresgynnol ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog defnyddwyr hamdden yn afonydd, moroedd a dyfrffyrdd y wlad i chwarae eu rhan i helpu i fynd i'r afael â lledaeniad plâu a chlefydau a gludir gan ddŵr.
article image
Penodi dau aelod newydd i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi penodi dau aelod newydd i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
article image
Ar drothwy Symposiwm Mapiau Cymru 2022
Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dod ynghyd unwaith eto ar Mai 20 i gynnal y Symposiwm Mapiau blynyddol, Carto Cymru.
article image
Gwlyptiroedd arfordirol y byd yn diflannu, yn ôl ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth
Mae pedair mil o gilometrau sgwâr o wlyptiroedd llanw’r byd wedi’u colli dros ugain mlynedd, ond mae adfer ecosystemau a phrosesau naturiol yn helpu i leihau colledion yn gyfan gwbl, yn ôl ymchwilwyr Prifysgol Aberystwyth.
 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3