article image
Urdd Gobaith Cymru yn agor swyddfa yn Yr Egin
Mae Urdd Gobaith Cymru wedi agor swyddfa’n ddiweddar yng Nghanolfan S4C Yr Egin.
article image
Paentiad eiconig Salem yng Ngŵyl y Gelli
Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal darlith arbennig yn ystod Gŵyl y Gelli, ble bydd yr hanesydd celf Peter Lord yn trafod paentiad Salem gan Sydney Curnow Vosper a brynwyd gan y Llyfrgell yn 2019, gyda'r paentiad gwreiddiol yn cael ei arddangos yn ystod y digwyddiad.
article image
Hwb ariannol i lyfrgelloedd ac amgueddfeydd lleol Cymru
Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden wedi cyhoeddi cyllid gwerth dros £750,000 i helpu llyfrgelloedd ac amgueddfeydd lleol i ddatblygu eu cyfleusterau a’u gwasanaethau.
article image
Gwyliau cerddorol Cymru yn eu hôl ar draws Cymru
Mae gwyliau cerddorol Cymru yn ôl yr haf hwn, gyda mentrau iaith ar hyd a lled Cymru yn cefnogi a hyrwyddo sawl gŵyl sy'n dychwelyd ers 2019.
article image
Hwb ariannol gwerth £13.5 miliwn i addysg cerddoriaeth
Bydd pob plentyn yn cael y cyfle i fanteisio ar addysg gerddoriaeth fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol, a fydd yn helpu i sicrhau nad yw un plentyn ar ei golled oherwydd diffyg arian.
article image
Rhyddhau casgliad 'I KA CHING X' i ddathlu deng mlynedd
Rhyddheir ‘I KA CHING X’ sef casgliad o un cân ar bymtheg i ddathlu pen-blwydd label recordiau I KA CHING yn ddeg oed ddydd Gwener 20fed o Fai, 2022.
article image
Darganfyddiadau cyntaf yng nghloddfa archeolegol Llanllŷr
Mae staff a myfyrwyr o gampws Llambed Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi cychwyn ar ei gwaith cloddio yr wythnos hon ar safle ger Talsarn yn Nyffryn Aeron.
article image
Mynediad am ddim i ffoaduriaid yn safleoedd Cadw
Bydd Tocyn Croeso yn galluogi ffoaduriaid a phobl o Wcráin i deithio yn rhad ac am ddim ar fysiau a byddant hefyd yn cael mynediad rhad ac am ddim i safleoedd Cadw ar draws Cymru.
article image
Dangosiad cyntaf ffilm yn adrodd hanes porthladdoedd Cymru ac Iwerddon
Bydd hanesion a bywyd pum tref borthladd yng Nghymru ac Iwerddon yn serennu mewn ffilm newydd a gaiff ei dangos am y tro cyntaf yn Aberystwyth ar ddiwedd mis Mai.
article image
Y Cardis yn codi hwyl gyda help banc y Ddafad Ddu
Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn lansio ymgyrch i annog y Cardis i godi hwyl cyn yr ŵyl ar ddiwrnod Sadwrn Barlys yn Aberteifi.
 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3