article image
Newidiadau i’r Isafswm Cyflog Amaethyddol yng Nghymru o 1 Ebrill 2024
Mae gan bob gweithiwr amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth cyflogedig yng Nghymru (gan gynnwys gweithwyr a gyflogir gan gangfeistri ac asiantaethau cyflogaeth) hawl i gael o leiaf yr Isafswm Cyflog Amaethyddol.
article image
Ffermwr yn annog ymgeiswyr Academi Amaeth i roi cynnig arall arni er gwaethaf ceisiadau aflwyddiannus yn y gorffennol
Mae ffermwr defaid ifanc yn elwa o’i ddyfalbarhad i ddechrau ffermio ynghyd â’i angerdd amlwg dros amaethyddiaeth.
article image
Academi Iau Cyswllt Ffermio “yn rhagori ar holl ddisgwyliadau” ffermwr blodau
O gynhyrchu syniadau newydd ar gyfer ei busnes blodau a blodeuwriaeth ei hun i sefydlu rhwydwaith gwerthfawr o gysylltiadau, mae’r ffermwr ifanc Ellen Firth wedi rhoi adolygiad pum seren i Academi Iau Cyswllt Ffermio, fel profiad a oedd “wedi rhagori ar bob disgwyliad’’.
article image
Undeb Amaethwyr Cymru yn annog y llywodraeth i ailfeddwl cynllun ffermio
Yn ystod trafodaethau brys a gynhaliwyd heddiw gyda’r Gweinidog dros Faterion Gwledig, Lesley Griffiths, a’i swyddogion, galwodd Undeb Amaethwyr Cymru am ail ystyried y cynllun a chydlunio’r gwaith o ddifrif.
article image
Cyfle unwaith mewn oes i ddau unigolyn ifanc
Mae’r chwilio wedi dechrau am ddau unigolyn ifanc i ymgymryd â chyfle unwaith mewn oes.
article image
Cyswllt Ffermio yn rhoi hyder i dyfwyr lansio busnes bocsys llysiau
Ar dyddyn ger arfordir Cymru, mae llysiau organig sy’n cael eu tyfu ar ddwy erw o dir yn bwydo dwsinau o deuluoedd lleol, un o don newydd o fusnesau garddwriaeth ar raddfa fach sy’n dod i’r amlwg ledled Cymru.
article image
Cig ar y fwydlen er gwaethaf gwasgfa economaidd
Mae llawer iawn o bobl sy’n hoffi Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yn cadw at eu hoff doriadau o gig er gwaethaf y wasgfa ariannol, yn ôl Kantar, yr ymchwilwyr i arferion defnyddwyr.
article image
Fferm deuluol wedi'u gwella gan Cyswllt Ffermio
Mae mabwysiadu dull rhagweithiol o fynd i’r afael â chlefyd Johne’s, trwy brofi a chael gwared ar anifeiliaid heintiedig yn rheolaidd, wedi lleihau achosion o’r clefyd o 16% i sero yn y fuches bîff ar fferm deuluol yng Nghymru sydd wedi manteisio ar sawl gwasanaeth a ariennir gan Cyswllt Ffermio.
article image
Ffermwr da byw yn treialu pys a ffa fel dewis amgen i soia mewn dognau mamogiaid
Mae pys a ffa sy’n llawn protein yn cymryd lle dwysfwydydd yn nogn gaeaf defaid a gwartheg ar fferm yn Sir Faesyfed.
article image
Menter a Busnes agor tair swyddfa newydd
Mae Menter a Busnes, sefydliad blaenllaw cymorth a datblygu busnes, yn falch iawn o gyhoeddi ei dwf parhaus wrth agor tair swyddfa newydd ym Ynys Môn, Llanrwst a Chaerdydd. Mae’r datblygiadau strategol hyn yn dystiolaeth i ymrwymiad y sefydliad i gyrraedd a chefnogi busnesau ym mhob cwr o Gymru, gan hwyluso twf a datblygiad economaidd.
 • Popeth6318
 • Newyddion
  5896
 • Addysg
  2130
 • Hamdden
  1866
 • Iaith
  1638
 • Celfyddydau
  1457
 • Amgylchedd
  1011
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  685
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  604
 • Arian a Busnes
  565
 • Amaethyddiaeth
  496
 • Bwyd
  452
 • Chwaraeon
  367
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  321
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  281
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  178
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  77
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  4
 • Llythyron
  3