article image
CAFC yn penodi Aled Rhys Jones fel y Prif Weithredwr nesaf
Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch o gyhoeddi bod Aled Rhys Jones wedi’i benodi fel y Prif Weithredwr nesaf, i olynu Steve Hughson ar ei ymddeoliad yn ddiweddarach eleni. Bydd Aled yn cychwyn ar y swydd ar y 1af o Fedi cyn i Steve ymadael ar ddiwedd y mis hwnnw.
article image
Trafod mathau o ffermio cynaliadwy fel atebion i daclo newid hinsawdd
Mae ffermwyr a llunwyr polisi yng Nghymru a thu hwnt ar fin trafod sut y gall mathau cynaliadwy o ffermio da byw gynnig atebion i newid yn yr hinsawdd a phryderon am ddiogelwch bwyd.
article image
Undeb amaeth yn lansio maniffesto ar gyfer etholiadau llywodraeth leol
Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi lansio ei maniffesto heddiw ar drothwy etholiadau Llywodraeth Leol Cymru 2022 a fydd yn cael eu cynnal ar y 5ed o Fai.
article image
Enwebu fferm deuluol ger Yr Wyddgrug ar gyfer gwobr arloesedd
Mae parch tuag at anifeiliaid a'r amgylchedd wedi helpu busnes cigyddiaeth yn y gogledd i drawsnewid i fod yn fenter fferm-i-fforc a chael ei enwebu ar gyfer gwobr arloesedd i fusnesau ledled y DG.
article image
Y Gweinidog Leslie Griffiths ar fferm i weld cynnydd prosiect pwysig
Bu Gweinidog Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths yn ymweld â fferm ger Rhaeadr Gwy ym Mhowys sy’n rhan o gynllun i sicrhau bod Cig Oen Cymru yn parhau i arwain y byd o ran ansawdd.
article image
Cwblhau arolwg cenedlaethol i reoli clefyd coed newydd
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cwblhau arolwg o goetiroedd Ystad Goetir Llywodraeth Cymru mewn ymgais i gofnodi a rheoli lledaeniad clefyd coed newydd, Phytopthora pluvialis.
article image
Cefnogaeth cwsmeriaid i gig eidion yn parhau ers Covid
Mae cwsmeriaid yn gwario mwy ar gig eidion o’r sector manwerthu rŵan nag oedden nhw ddwy flynedd yn ôl, yn ôl dadansoddiad newydd o’r farchnad gan Kantar.

article image
Undeb amaeth yn cyfarfod Plaid Cymru i drafod y cytundeb cydweithredu
Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi cwrdd yr wythnos hon â llefarydd Plaid Cymru ar faterion gwledig ac amaethyddiaeth Cefin Campbell AS i drafod manylion Cytundeb Cydweithredu Llafur a Phlaid Cymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar.
article image
Cigydd o'r gogledd ddwyrain yn herio'r goreuon mewn cystadleuaeth
Mae cigydd o'r Gogledd Ddwyrain, Ben Roberts, ar fin wynebu her fwyaf ei yrfa wrth iddo gystadlu â chwech o gigyddion gorau Prydain ac Iwerddon yn rownd derfynol cystadleuaeth Gigydda WorldSkills UK 2021.
article image
Awdur a darlledwr blaenllaw ar fwyd yn siarad yng nghynhadledd Hybu Cig Cymru
Bydd maethegydd sydd â dylanwad rhyngwladol a nifer o bobl flaenllaw o’r diwydiant yn cymryd rhan yng nghynhadledd Hybu Cig Cymru Ddydd Mercher a Dydd Iau 10 ac 11 Tachwedd 2021.
 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3