article image
UAC yn cefnogi tîm pêl-droed Cymru drwy lansio sticer arbennig ar fêls
Mae UAC wedi lansio sticeri arbennig i'w gosod ar fêls er mwyn cefnogi tîm pêl-droed Cymru yng nghwpan y byd Fifa yn Qatar.
article image
Gwaith adfer yn Niwbwrch yn effeithio’n gadarnhaol ar fioamrywiaeth
Mae prosiect cadwraeth wedi cwblhau gwaith adfer gwerth £325,000 ar safle yn Ynys Môn.
article image
Cydweithio yw’r allwedd i amddiffyn ffermydd teuluol Cymru – Cadeirydd HCC
Rhaid i ffermwyr Cymru alw ar eu holl gryfderau cydweithredol os ydynt am ddiogelu dyfodol eu ffermydd teuluol a’u system gynhyrchu cynaliadwy rhag heriau economaidd a chystadleuol digynsail, dywedodd Cadeirydd Hybu Cig Cymru wrth annerch cynhadledd y corff cig coch heddiw.
article image
Entrepreneur yn troi hobi garddio y ‘cyfnod clo’ yn fusnes dosbarthu bocsys llysiau
Hadau uchelgais – sut y gwnaeth entrepreneur fferm droi ei hobi garddio y ‘cyfnod clo’ yn fusnes dosbarthu bocsys llysiau newydd wedi’i leoli yn ei chartref.
article image
UAC yn pwysleisio bod ffermwyr yn chwarae rhan hanfodol wrth warchod priddoedd
Yn ei hymateb diweddar i bolisi pridd drafft Llywodraeth Cymru, mae Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) wedi pwysleisio bod ffermwyr ledled Cymru yn chwarae rhan hanfodol wrth ddiogelu priddoedd ac yn angenrheidiol wrth wella ac adeiladu priddoedd iach ledled Cymru.
article image
Podlediad Cyswllt Ffermio yn ysbrydoli menter newydd
Mae un o bodlediadau Cyswllt Ffermio wedi helpu teulu fferm o Gymru i lansio menter casglu eich pwmpenni eich hun, gan greu ffrwd incwm newydd i’w busnes.  
article image
Cig Oen Cymru ar blatiau America o’r diwedd
Mae ffermwyr ac allforwyr bwyd yng Nghymru yn dathlu’r ffaith fod y llwyth cyntaf o Gig Oen Cymru PGI ers dros ddau ddegawd wedi cyrraedd yr Unol Daleithiau.
article image
Mae iechyd meddwl da yn gyfrifoldeb i ni oll, meddai Llywydd UAC
Mae iechyd meddwl da yn gyfrifoldeb i ni oll, dyna’r neges allweddol gan Lywydd Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) Glyn Roberts cyn diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (Dydd Llun, 10 Hydref 2022).
article image
Fferm yn angori priddoedd trwy newid strategaeth ail-hadu er mwyn rhoi hwb i fusnes a natur
Mae ffermydd Cymru’n colli 5t/erw o bridd bob tro mae’r hyn sy’n cyfateb i drwch darn ceiniog yn cael ei erydu o gaeau a adawyd yn llwm yn y gaeaf.
article image
Y Scarlets yn ymuno â Hybu Cig Cymru i gyhoeddi canllaw ffitrwydd a maeth
Mae’r Scarlets wedi ymuno â Hybu Cig Cymru (HCC) i gyhoeddi canllaw ffitrwydd a maeth cynhwysfawr i bobl ifanc Cymru.
 • Popeth6069
 • Newyddion
  5687
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Teledu
  6
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3