article image
Robin Williams yn ennill medal wyddoniaeth Eisteddfod 2022
Fe gyflwynir Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol i Robin Williams, am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth.
article image
Gwyn Nicholas yn ennill medal goffa Syr TH Parry-Williams
Gwyn Nicholas o Lanpumsaint yw enillydd Medal Goffa Syr TH Parry-Williams er clod eleni.
article image
Cyhoeddi mai Ann Griffith yw Arweinydd Cymru a'r Byd Prifwyl Ceredigion
Heddiw, cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol mai Ann Griffith yw Arweinydd Cymru a’r Byd prifwyl Ceredigion eleni.
article image
Cyhoeddi Ben Lake yn llywydd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion
Heddiw cyhoeddodd yr Eisteddfod mai Aelod Seneddol Ceredigion, Ben Lake, fydd Llywydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion eleni.
article image
Y Cardis yn codi hwyl gyda help banc y Ddafad Ddu
Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn lansio ymgyrch i annog y Cardis i godi hwyl cyn yr ŵyl ar ddiwrnod Sadwrn Barlys yn Aberteifi.
article image
Lai na 100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod Ceredigion
Mae'r Eisteddfod wedi cyhoeddi mai fod llai na 100 diwrnod sydd i fynd tan fod giatiau’r Maes yn cael eu hagor i groesawu pawb i Dregaron am wythnos arbennig i ddathlu ein hiaith a’n diwylliant.
article image
Arwyddfardd benywaidd cyntaf Cymru
Fe gyhoeddodd Gorsedd y Beirdd mai’r Parchedig Beti-Wyn James fydd yn olynu Dyfrig Roberts yn Arwyddfardd nesaf yr Orsedd – y tro cyntaf erioed i fenyw ymgymryd â’r rôl arbennig hon.
article image
Darlledu cyfres o fonologau o'r Maes
Bydd yr Eisteddfod yn darlledu un o fonologau mawr byd y ddrama ar blatfformau digidol yn dechrau heno tan nos Iau yr wythnos nesaf, gyda Siân Phillips, Lauren Connelly, Lemfreck a John Ogwen i’w gweld mewn cyfres arbennig sydd wedi’i chynhyrchu ar y cyd gyda Chwmni Theatr Invertigo.
article image
Pythefnos i fynd tan ddyddiad cau y Fedal Rhyddiaith
Dim ond pythefnos sydd i fynd tan ddyddiad cau cystadleuaeth y Fedal Ryddiaith eleni.
article image
Ceredigion yn ail-gydio ym mharatoadau Prifwyl 2022
Mae pwyllgor Gwaith Eisteddfod Ceredigion wedi cyhoeddi ei bod wedi ail-gydio yn y gwaith i baratoi Prifwyl 2022.
 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3