article image
Diwrnod Neges Heddwch yr Urdd yn codi ymwybyddiaeth dros newid hinsawdd
Heddiw yw Diwrnod Neges Heddwch ac Ewyllys Da Cymru. Bob blwyddyn ers 1922, mae pobl ifanc Cymru trwy fudiad yr Urdd yn anfon neges o heddwch i bobl ifanc dros y byd a'r neges eleni yw Argyfwng Hinsawdd.
article image
Carwyn Morgan Eckley yw Prifardd yr Urdd 2020-21
Ar ôl dod yn ail yng nghystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd deirgwaith yn y gorffennol, datgelwyd heno mai Carwyn Morgan Eckley o Benygroes, Dyffryn Nantlle yw Prifardd Eisteddfod yr Urdd 2020-21.
article image
Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd 2020-21 yn gyntaf ac ail
18 mis ers cyflwyno’r cyfansoddiadau, cyhoeddwyd neithiwr mai Ioan Wynne Rees o Gyffylliog, Rhuthun yw enillydd Medal Gyfansoddi Eisteddfod yr Urdd 2020-21 - a chyfansoddiad arall ganddo ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth.
article image
Cyhoeddi rhestr testunau Eisteddfod yr Urdd 2022
Mae Eisteddfod yr Urdd wedi cyhoeddi rhestr testunau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022.
article image
Yr Urdd yn lansio ymgyrch Fel Merch
Gydag ymchwil diweddar yn dangos fod perygl gwirioneddol i genhedlaeth o ferched roi’r gorau i chwaraeon, mae Urdd Gobaith Cymru, gyda chefnogaeth gan Chwaraeon Cymru, yn lansio’r prosiect cenedlaethol #FelMerch er mwyn taclo’r broblem.
article image
Buddugwyr Eisteddfod T i ffurfio Côr yr Urdd a theithio i Alabama
Fe fydd 16 o fuddugwyr gŵyl ddigidol Eisteddfod T eleni yn cael y cyfle euraidd i ymuno â chôr newydd sbon – Côr yr Urdd – fydd yn teithio allan i Alabama yn 2022.
article image
Kayley Sydenham o Gasnewydd yn Brifardd Eisteddfod T
Wrth i Eisteddfod T ddod i derfyn ym mhrydferthwch arfordir Bae Ceredigion, cyhoeddwyd mai Prifardd Eisteddfod T yw Kayley Sydenham o Gasnewydd.
article image
Sioned Medi Howells o Bencader yn Brif Lenor Eisteddfod T
Sioned Medi Howells o New Inn ger Pencader yw Prif Lenor Eisteddfod T 2021, gyda darn o waith sy’n “gadael y darllenydd yn ysu am fwy” yn ôl y beirniad a’r awdur Caryl Lewis.
article image
Rhiannon Lloyd Williams o Gaerdydd yn Brif Ddramodydd Eisteddfod T
Heddiw cyhoeddwyd mai Rhiannon Lloyd Williams o Gaerdydd yw Prif Ddramodydd Eisteddfod T 2021.
article image
Alaw Grug Evans o Bontyberem yn ennill teitl Prif Gyfansoddwr Eisteddfod T
Heddiw, mewn seremoni arbennig oedd yn cael ei darlledu’n fyw o Wersyll yr Urdd Llangrannog yng nghwmni’r beirniad a’r delynores o fri Catrin Finch, datgelwyd mai Alaw Grug Evans o Bontyberem sy’n ennill gwobr Prif Gyfansoddwr Eisteddfod T.
 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3