article image
Urdd Gobaith Cymru yn agor swyddfa yn Yr Egin
Mae Urdd Gobaith Cymru wedi agor swyddfa’n ddiweddar yng Nghanolfan S4C Yr Egin.
article image
Paentiad eiconig Salem yng Ngŵyl y Gelli
Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal darlith arbennig yn ystod Gŵyl y Gelli, ble bydd yr hanesydd celf Peter Lord yn trafod paentiad Salem gan Sydney Curnow Vosper a brynwyd gan y Llyfrgell yn 2019, gyda'r paentiad gwreiddiol yn cael ei arddangos yn ystod y digwyddiad.
article image
Hwb ariannol i lyfrgelloedd ac amgueddfeydd lleol Cymru
Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden wedi cyhoeddi cyllid gwerth dros £750,000 i helpu llyfrgelloedd ac amgueddfeydd lleol i ddatblygu eu cyfleusterau a’u gwasanaethau.
article image
Ar drothwy Symposiwm Mapiau Cymru 2022
Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dod ynghyd unwaith eto ar Mai 20 i gynnal y Symposiwm Mapiau blynyddol, Carto Cymru.
article image
Cyflogau teg i awduron yng Nghymru yn destun arolwg newydd
Bydd gwneud cyflogau awduron yn decach a sefydlu meincnodau ar gyfer gwahanol fathau o incwm awduron yn rhan o astudiaeth newydd gan Brifysgol Aberystwyth.
article image
Cyfrol yn dadlennu gwybodaeth am arweinydd cyntaf Merched Beca
Bydd cyfrol sydd wedi chyhoeddi yr wythnos hon yn olrhain hanes arweinydd cyntaf ymgyrch y Merched Beca yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
article image
Gŵyl unigryw i bontio rhwng Cymru a Llydaw
Bydd gŵyl unigryw yn cael ei chynnal penwythnos nesaf yn dathlu'r cysylltiad rhwng Cymru a Llydaw.
article image
Prifysgol Aberystwyth yn dathlu 150 mlynedd
Mae Prifysgol Aberystwyth am gynnal blwyddyn o weithgareddau i nodi 150 mlynedd ers ei sefydlu.
article image
Arwyddfardd benywaidd cyntaf Cymru
Fe gyhoeddodd Gorsedd y Beirdd mai’r Parchedig Beti-Wyn James fydd yn olynu Dyfrig Roberts yn Arwyddfardd nesaf yr Orsedd – y tro cyntaf erioed i fenyw ymgymryd â’r rôl arbennig hon.
article image
BRAMA, prosiect Celfyddydau Pontio yn dod â chyfleoedd celfyddydol i bobl ifanc ym Mangor
Lawnsiwyd BRAMA yn Chwefror 2020, yn dilyn prosiect peilod “Yn y Foment” yn 2019, ac wedi’i ariannu gan y Loteri Cenedlaethol fel rhan o’r Gronfa Gymunedol, gan ddarparu cyfleoedd celfyddydol i bobl ifanc ym Mangor.
 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3