article image
Penodi arweinydd newydd Cyngor Sir Gâr
Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi croesawu ei arweinydd newydd fel rhan o gynghrair rhwng Plaid Cymru a'r Grŵp Annibynnol.
article image
Mudiad heddwch yn croesawu Grŵp Trawsbleidiol Heddwch Senedd Cymru
Mae Cymdeithas y Cymod wedi croesawu lansio Grŵp Trawsbleidiol ar Heddwch a Chymod Senedd Cymru gan y cadeirydd, Mabon ap Gwynfor.
article image
Adran gyntaf y gyfraith yng Nghymru yn dathlu 120 o flynyddoedd
Mae adran hynaf y gyfraith o blith prifysgolion Cymru wedi nodi ei phen blwydd yn 120 gyda digwyddiad i ddathlu ym mhrif lys troseddol Llundain.
article image
Ymgyrchydd iaith gerbron llys am wrthod talu dirwy Saesneg
Bydd Toni Schiavone, sy'n gyn-athro a swyddog addysg gyda Llywodraeth Cymru, gerbron y llys yn Aberystwyth am iddo wrthod talu dirwy barcio. 
article image
Cyhoeddi Ben Lake yn llywydd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion
Heddiw cyhoeddodd yr Eisteddfod mai Aelod Seneddol Ceredigion, Ben Lake, fydd Llywydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion eleni.
article image
Rhannu arbenigedd trethi a lles i helpu teuluoedd ag incwm isel
Mae arbenigwraig ar drethi yn yr Ysgol Fusnes Profysgol Bangor wedi bod yn defnyddio ei harbenigedd i roi sylw i faterion cymdeithasol sy'n ymwneud â thlodi a gwasanaethau cynghori.
article image
Undeb amaeth yn cyfarfod Plaid Cymru i drafod y cytundeb cydweithredu
Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi cwrdd yr wythnos hon â llefarydd Plaid Cymru ar faterion gwledig ac amaethyddiaeth Cefin Campbell AS i drafod manylion Cytundeb Cydweithredu Llafur a Phlaid Cymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar.
article image
Cyngor Gwynedd yn croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch ail gartrefi
Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru eu bod am gychwyn ar y broses i wneud newidiadau i reoliadau cynllunio, ymhlith cynigion eraill, i fynd i’r afael ag effaith ail gartrefi a chartrefi gwyliau.
article image
Mudiad iaith yn croesawu datganiad y Llywodraeth ar reoli ail gartrefi a llety gwyliau
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu datganiad y Llywodraeth heddiw ar reoli ail gartrefi a llety gwyliau fel camau ar y ffordd i sicrhau cartrefi i bobl yn eu cymunedau, ond hefyd yn gofyn am ymrwymiad at Ddeddf Eiddo gyflawn yn ystod y tymor seneddol hwn fel datrysiad cyflawn i sicrhau cyfiawnder yn y farchnad dai ac eiddo.

article image
Comisiynydd y Gymraeg yn croesawu cytundeb i gynyddu hawliau siaradwyr Cymraeg
Mae Comisiynydd y Gymraeg yn croesawu’r ymrwymiad yng Nghytundeb Cydweithio Llafur Cymru a Phlaid Cymru i gynyddu hawliau i ddefnyddio’r iaith ac i gymryd camau pellach er mwyn gwireddu’r targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3