article image
Stori epig Branwen yn dod yn fyw ar lwyfannau ledled cymru mewn sioe gerdd gymraeg newydd
Mae Canolfan Mileniwm Cymru a Frân Wen yn falch i gyhoeddi eu bod yn cydweithio i gynhyrchu sioe gerdd ddramatig Gymraeg newydd sbon.
article image
S4C a BBC Cymru Wales yn cyhoeddi drama newydd, Pren ar y Bryn/Tree on a Hill
Mae S4C a BBC Cymru Wales wedi comisiynu drama gomedi dywyll newydd o'r enw Pren ar y Bryn/Tree on a Hill. 
article image
Dwy arddangosfa yn ceisio ailgysylltu pobl â Geiriau Diflanedig natur a diwylliant
Drwy bartneriaeth unigryw rhwng Amgueddfa Cymru a dau Awdurdod Parc Cenedlaethol yng Nghymru, bydd y llyfr poblogaidd Geiriau Diflanedig yn dod yn fyw mewn dwy arddangosfa ddwyieithog am y tro cyntaf yr haf hwn.
article image
Eisteddfod Ryng-Golegol yn dychwelyd i Lambed
Mae Cymdeithas Gymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at groesawu’r Eisteddfod Ryng-Golegol i Lambed fis Mawrth.
article image
Drama trosedd Dal y Mellt wedi ei werthu i Netflix
Mae Abacus Media Rights wedi gwerthu drama trosedd S4C, Dal y Mellt (Rough Cut) 6x60 i Netflix. Hon fydd y ddrama uniaith Gymraeg gyntaf i gael ei drwyddedu ar Netflix a bydd yn cael ei ddarlledu ar Netflix o Ebrill 2023.
article image
Gwireddu breuddwydion o ganu gyda Bronwen Lewis
Os fyddech chi’n cael y cyfle i rannu llwyfan gydag unrhyw un, pwy fydden nhw? Ydi, mae Canu Gyda Fy Arwr yn ôl! Mae’r canwr Rhys Merion wedi bod yn ddigon lwcus i gael canu gyda rhai o enwau mawr y byd cerddorol, ac yn y gyfres Canu Gyda fy Arwr, mae o am roi’r un profiad i eraill.
article image
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon yn ymweld â Cheredigion
Ymwelodd Dawn Bowden AS, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon ag Amgueddfa Ceredigion a Chanolfan Alun R. Edwards yn Aberystwyth ar ddydd Iau, 15 Rhagfyr, 2022. Mi wnaeth Mary Ellis, Pennaeth y Tim Archifau a Llyfrgelloedd yn y Llywodraeth, ymuno a’r Dirprwy Weinidog ar yr ymweliad.
article image
Datgelu tymor agoriadol ar gyfer lleoliad Cabaret yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
Mae tymor agoriadol Cabaret, lleoliad bywiog newydd Canolfan Mileniwm Cymru, wedi cael ei lansio – bydd yn agor ym mis Chwefror 2023 ac yn arddangos y goreuon o’r bydoedd drag, bwrlésg, comedi, theatr gig a mwy.
article image
Cyhoeddi hwb ariannol i ffilm Gymraeg yn nathliad 40 mlynedd ers sefydlu S4C
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd £180,000 ar gael i gefnogi datblygiad ffilmiau yn y Gymraeg ac i ddarparu cefnogaeth ariannol i ddatblygu doniau a syniadau.
article image
Arddangosfa newydd yn Sain Ffagan yn dathlu cefnogwyr pêl-droed Cymru
I ddathlu’r ffaith fod Cymru wedi cyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd FIFA, bydd arddangosfa newydd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn rhoi sylw i rai o bobl a chymunedau’r Wal Goch. 
 • Popeth6119
 • Newyddion
  5731
 • Addysg
  2103
 • Hamdden
  1856
 • Iaith
  1609
 • Celfyddydau
  1443
 • Amgylchedd
  994
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  675
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  597
 • Arian a Busnes
  533
 • Amaethyddiaeth
  468
 • Bwyd
  434
 • Chwaraeon
  357
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  65
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  7
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3