article image
Cyhoeddi hwb ariannol i ffilm Gymraeg yn nathliad 40 mlynedd ers sefydlu S4C
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd £180,000 ar gael i gefnogi datblygiad ffilmiau yn y Gymraeg ac i ddarparu cefnogaeth ariannol i ddatblygu doniau a syniadau.
article image
Arddangosfa newydd yn Sain Ffagan yn dathlu cefnogwyr pêl-droed Cymru
I ddathlu’r ffaith fod Cymru wedi cyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd FIFA, bydd arddangosfa newydd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn rhoi sylw i rai o bobl a chymunedau’r Wal Goch. 
article image
Y Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cael ei meddiannu!
Ar Ddydd Gwener 18 Tachwedd bydd profiad gwahanol yn disgwyl pawb sy’n ymweld â Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Yn lle cael eu cyfarch gan y staff arferol, byddan nhw’n cael eu croesawu gan wynebau ifanc disgyblion Ysgol Llwyn-yr-Eos, Aberystwyth, fydd yn ymuno â’r Llyfrgell ar gyfer Diwrnod Meddiannu eleni.
article image
Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi Gŵyl Cymru
Heddiw (dydd Gwener 4 Tachwedd), mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi Gŵyl Cymru; gŵyl gelfyddydol 10 diwrnod* fydd yn digwydd wrth i’r genedl gefnogi Cymru yn ystod eu hymgyrch Cwpan y Byd FIFA 2022 yn Qatar.
article image
Penodi Iwan John Williams fel cydlynydd ‘Talent Mewn Tafarn’
Mae Canolfan S4C Yr Egin yn falch i gyhoeddi bod Iwan John Williams wedi ei benodi yn gydlynydd ar brosiect ‘Talent Mewn Tafarn’. 
article image
Cwrs newydd Theatr Gerddorol trwy gyfrwng y Gymraeg
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at gyflwyno cwrs BA Theatr Gerddorol trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.
article image
Yr Urdd yn penodi Branwen Davies i arwain ail-lansiad Cwmni Theatr Ieuenctid
Heddiw (6 Hydref 2022) mae’r Urdd yn falch o gyhoeddi penodiad Branwen Davies fel Trefnydd Theatr Ieuenctid yr Urdd wrth i’r Mudiad ail-lansio’r Cwmni dylanwadol gan estyn cyfleon newydd i Gymry ifanc ym myd y theatr.
article image
Gŵyl Gyfryngau Ryngwladol Cymru Gyntaf i’w chynnal yng Nghanolfan S4C Yr Egin
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Chanolfan S4C Yr Egin yn edrych ymlaen at groesawu'r Ŵyl Gyfryngau Ryngwladol Cymru gyntaf i gampws Caerfyrddin ym mis Hydref.  
article image
Adnewyddu anferth ar y ffordd i Ganolfan Mileniwm Cymru
Yn fuan bydd golwg croesawgar newydd yng nghyntedd Canolfan Mileniwm Cymru, gan fod camau cyntaf y gwaith ailwampio mwyaf ers i'r ganolfan gelfyddydau agor 18 mlynedd yn ôl bellach ar waith.
article image
Caneuon Dafydd Iwan yn ysbrydoli'r Mentrau Iaith
Mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau cyffrous i ddathlu tîm pêl-droed Cymru a’u llwyddiant o gyrraedd Cwpan y Byd Pêl-droed yn Qatar eleni. Caneuon Dafydd Iwan ydy'r ysbrydoliaeth, gyda gweithgareddau ar gyfer pawb ar draws y wlad.
 • Popeth6065
 • Newyddion
  5683
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Teledu
  5
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3