article image
Paid â Bod Ofn! 100 diwrnod tan Eisteddfod yr Urdd
Gyda 100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024, mae’r Urdd yn falch o lansio partneriaeth gyda PABO (Paid â Bod Ofn), prosiect newydd sy’n cael ei arwain gan y band Eden.
article image
97% o staff yr Urdd yn falch o weithio i’r Mudiad
Mae 97% o staff Urdd Gobaith Cymru yn dweud eu bod nhw’n mwynhau eu swydd ac yn teimlo balchder o weithio i’r Mudiad.
article image
Dros £4 miliwn i Gymru gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gefnogi iechyd a lles cymunedau
Y mis hwn, mae 106 o grwpiau cymunedol yn dathlu cyfran o £4,173,714 mewn grantiau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ariannwr mwyaf gweithgarwch cymunedol yng Nghymru. Mae llawer o'r grantiau'n canolbwyntio ar annog cymunedau i fyw bywydau iachach, a chefnogi lles corfforol a meddyliol pobl. 
article image
Lansio Hwb Iechyd Gwyrdd yn Cynefin
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi lansio ei Hwb Iechyd Gwyrdd trwy gynnal diwrnod agored ar ei safle Cynefin yng Nghaerfyrddin.
article image
Cefnogaeth gan Tir Dewi i ffermwyr Cymru a’u hiechyd meddwl
Mae Clybiau Ffermwyr, a sefydlwyd gan elusen Tir Dewi i roi cyfleoedd cymdeithasol i ffermwyr a’u teuluoedd fynychu gweithgareddau rheolaidd yn y gymuned, yn mynd o nerth i nerth a’r bwriad eleni yw sefydlu mwy o glybiau i adeiladu ar eu llwyddiant.
article image
Arian y Loteri Genedlaethol yn cyfrannu at nerth a gwerth cymuned
Mae ymgyrch gymunedol Nerth dy Ben yn falch o gael dathlu ac wedi cyffroi am y dyfodol yn dilyn llwyddiant eu cais i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am grant o £99,750 i gefnogi eu bwriad a’u hamcanion.
article image
Cyngor ymarferol ar gael i ffermwyr Cymru mewn dosbarth meistr gwndwn llysieuol newydd
Mae dosbarth meistr a grëwyd i roi sgiliau a gwybodaeth ddefnyddiol i ffermwyr dyfu, cynnal a phori gwndwn llysieuol yn cael ei lansio gan Cyswllt Ffermio.
article image
Urdd yn agor Pedwerydd Gwersyll a’r cyntaf o’i fath yng Nghymru
Heddiw (dydd Iau, 28 Medi 2023) rhwng môr a mynydd yng ngogledd Sir Benfro, mae’r Urdd yn dathlu agor pedwerydd Gwersyll y Mudiad - Gwersyll Amgylcheddol a Lles, Pentre Ifan.
article image
Prosiect newydd i helpu i gadw gwenyn iach
Mae Menter a Busnes yn lansio 'Academi Gwenyn Iach' rhad ac am ddim i helpu gwenynwyr i wella iechyd a chynhyrchiant eu cychod gwenyn.
article image
Menter a Busnes yn dewis Ymchwil Canser Cymru fel ei elusen
Mae staff Menter a Busnes wedi dewis Ymchwil Canser Cymru fel elusen y cwmni ar gyfer 2023/24. 
 • Popeth6318
 • Newyddion
  5896
 • Addysg
  2130
 • Hamdden
  1866
 • Iaith
  1638
 • Celfyddydau
  1457
 • Amgylchedd
  1011
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  685
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  604
 • Arian a Busnes
  565
 • Amaethyddiaeth
  496
 • Bwyd
  452
 • Chwaraeon
  367
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  321
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  281
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  178
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  77
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  4
 • Llythyron
  3