article image
Person ifanc yng Ngheredigion yn dathlu swydd ac yn goresgyn sawl rhwystr
Roedd Lee, sy’n 22 oed ac o gefn gwlad Ceredigion, yn ei chael hi’n anodd sicrhau swydd barhaol. Roedd y ffaith nad oedd ganddo unrhyw fodd o deithio yn ogystal â’i ddiagnosis o awtistiaeth ac iselder yn golygu bod Lee wedi wynebu rhwystrau sylweddol wrth ddod o hyd i waith a’i gadw.
article image
Mudiad heddwch yn croesawu Grŵp Trawsbleidiol Heddwch Senedd Cymru
Mae Cymdeithas y Cymod wedi croesawu lansio Grŵp Trawsbleidiol ar Heddwch a Chymod Senedd Cymru gan y cadeirydd, Mabon ap Gwynfor.
article image
Cyngor Gwynedd yn cynnal ymgyrch recriwtio yn y maes gofal
Gyda heriau recriwtio staff cyffredinol yn y maes gofal, mae Cyngor Gwynedd ar fin cynnal sesiwn recriwtio galw mewn i geisio denu gweithwyr newydd ar gyfer Cartref Preswyl Bryn Blodau yn Llan Ffestiniog.
article image
Mynediad am ddim i ffoaduriaid yn safleoedd Cadw
Bydd Tocyn Croeso yn galluogi ffoaduriaid a phobl o Wcráin i deithio yn rhad ac am ddim ar fysiau a byddant hefyd yn cael mynediad rhad ac am ddim i safleoedd Cadw ar draws Cymru.
article image
Deiseb yn galw am wella cyfleusterau Cae'r Ras Wrecsam wedi denu 4000 o enwau
Mae deiseb sy'n galw am wella cyfleusterau stadiwm y Cae Râs yn Wrecsam er mwyn denu gemau rhyngwladol pêl-droed a rygbi bellach wedi denu dros 4000 o enwau.
article image
Lesley Griffiths yn ymweld â WeMindTheGap 
Ymwelodd Lesley Griffiths, AS a Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru â’r elusen WeMindtheGap yn Wrecsam heddiw, a ariennir gan y Loteri Genedlaethol, i weld ei gwaith hanfodol o gefnogi pobl ifanc yn y gymuned. 
article image
Partneriaeth yn dathlu deng mlynedd yn safoni gofalwyr cymdeithasol
Mae Academi Cymru ar gyfer arfer proffesiynol ac ymchwil cymhwysol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu 10 mlynedd o gydweithio â Phartneriaeth Porth Agored yn cynnal safonau ym maes gofal cymdeithasol.
article image
Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth menter o fri i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Mae cynnig busnes buddugol i gynhyrchu cynnyrch cywarch arloesol a therapiwtig wedi derbyn clod gan feirniaid fel rhan o gystadleuaeth ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth eleni.
article image
Hwb ariannol i brosiect newydd yn Amgueddfa Ceredigion
Mae Amgueddfa Ceredigion wedi derbyn grant dros £115,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ar gyfer y prosiect sy'n archwilio sut y gall casgliadau ysgogi'r syniad o gymuned yng Ngheredigion.
article image
Lansio ffilm newydd i ysbrydoli pobl i fwynhau byd natur
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl i gamu allan i fyd natur gyda lansiad ffilm newydd sy’n dangos yr amrywiaeth o ffyrdd y gall pobl fwynhau coetiroedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.
 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3