article image
Dr Catrin Edwards yw Cadeirydd newydd y Mudiad Meithrin
Yng Nghyfarfod Blynyddol Cyffredinol y Mudiad ar nos Fawrth yr 22ain o Dachwedd, fe gyhoeddwyd mai Dr Catrin Edwards fydd yn olynu Dr Rhodri Llwyd Morgan fel Cadeirydd newydd Mudiad Meithrin.
article image
Enwau Cymraeg ‘Yr Wyddfa’ ac ‘Eryri’ YN UNIG o hyn ymlaen.
Mae Aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi pleidleisio i ddefnyddio’r enwau Cymraeg Yr Wyddfa ac Eryri YN UNIG o hyn ymlaen.
article image
Cyhoeddi hwb ariannol i ffilm Gymraeg yn nathliad 40 mlynedd ers sefydlu S4C
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd £180,000 ar gael i gefnogi datblygiad ffilmiau yn y Gymraeg ac i ddarparu cefnogaeth ariannol i ddatblygu doniau a syniadau.
article image
Prifysgol Bangor yn gweithio ochr-yn-ochr â Mudiad Meithrin
Bydd Prifysgol Bangor yn cydweithio’n agosach gyda Mudiad Meithrin o hyn ymlaen, er mwyn cefnogi rhagor o ddarpariaethau Cymraeg a chynyddu sgiliau ymarferol ym maes gofal ac addysg ein plant ifanc.
article image
Mentrau Iaith yn peintio Cymru’n goch gyda murluniau pêl-droed
I ddathlu tîm pêl-droed Cymru a’i lwyddiant o gyrraedd Cwpan y Byd Pêl-droed, mae’r Mentrau Iaith yn cyhoeddi cyfres o furluniau ar draws Cymru. Mae’r murlun cyntaf gyda Joe Allen yn Arberth eisoes wedi cael tipyn o sylw gyda rhieni Joe Allen ei hunain yn rhoi sêl bendith i’r llun.
article image
Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth dylunio het bwced y Mentrau Iaith
Fe wnaeth dros 5,400 o blant gymryd rhan yng nghystadleuaeth dylunio het bwced y Mentrau Iaith. Mae’r Mentrau Iaith yn diolch i’r plant i gyd, eu rhieni a’u hysgolion am gystadlu.
article image
Mae Gogglebocs Cymru wedi cyrraedd!
Mae’r dyddiad hir-ddisgwyliedig wedi cyrraedd - bydd Gogglebocs Cymru yn bwrw’r sgrin am y tro cyntaf ar S4C nos yfory Dydd Mercher, 2 Tachwedd am 9.00.
article image
Penodi Iwan John Williams fel cydlynydd ‘Talent Mewn Tafarn’
Mae Canolfan S4C Yr Egin yn falch i gyhoeddi bod Iwan John Williams wedi ei benodi yn gydlynydd ar brosiect ‘Talent Mewn Tafarn’. 
article image
£250,000 arian llywodraeth yn hwb i’r Gymraeg ar Ynys Môn
Mae’r iaith Gymraeg wedi cael ei chyflwyno i fusnesau, grwpiau a theuluoedd newydd ar draws Ynys Môn o ganlyniad i Gronfa Adfywio Cymunedol y DU. Roedd Menter Iaith Môn yn awyddus i ymestyn y tu hwnt i’w rhwydwaith arferol er mwyn cynyddu defnydd o’r Gymraeg - mae’r gronfa wedi caniatáu iddyn nhw wneud yn union hynny.
article image
Efa Gruffudd Jones wedi’i phenodi’n Gomisiynydd y Gymraeg.
Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi bod Efa Gruffudd Jones wedi’i phenodi’n Gomisiynydd y Gymraeg.
 • Popeth6065
 • Newyddion
  5683
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Teledu
  5
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3