article image
Urdd Gobaith Cymru yn agor swyddfa yn Yr Egin
Mae Urdd Gobaith Cymru wedi agor swyddfa’n ddiweddar yng Nghanolfan S4C Yr Egin.
article image
Galw am hyfforddi mwy o athrawon sy'n gallu gweithio trwy'r Gymraeg
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw am sicrhau fod pob disgybl yn derbyn addysg Gymraeg ynghyd â chynyddu'r staff sy'n gallu gweithio trwy'r Gymraeg.
article image
Branwen Gwyn a Tanwen Cray yn creu tîm tywydd benywaidd cyntaf S4C
Bydd dwy wyneb newydd yn ymuno gyda thîm Tywydd S4C cyn diwedd y mis. Bydd Branwen Gwyn a Tanwen Cray yn ymuno gydag Alex Humphreys a Megan Williams i greu tîm tywydd benywaidd cyntaf S4C.
article image
Ysgol gynradd yng Ngheredigion yn cyflawni safon aur yn y Siarter Iaith
Mae yna ddathlu mawr yn Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn wrth iddynt lwyddo i ennill Cam Aur y Siarter Iaith.
article image
Lansio gwobr newydd i gyfathrebwyr Cymru
Mae SYLW, Cymuned Cyfathrebwyr Cymru yn flwydd oed heddiw ac yn rhan o’r dathliadau, mae gwobr newydd wedi ei lansio er mwyn datblygu gyrfaoedd pobl sy’n gweithio yn y maes Cyfathrebu yng Nghymru.
article image
Taflu achos o'r llys ond gosod cynsail ar gyfer darpariaeth Cymraeg
Cafodd achos Toni Schiavone ei daflu allan o'r llys heddiw am nad oedd cynrychiolydd o One Parking Solutions yn bresennol.
article image
Ymgyrchydd iaith gerbron llys am wrthod talu dirwy Saesneg
Bydd Toni Schiavone, sy'n gyn-athro a swyddog addysg gyda Llywodraeth Cymru, gerbron y llys yn Aberystwyth am iddo wrthod talu dirwy barcio. 
article image
Staff Comisiynydd y Gymraeg yn codi arian er cof am Aled Roberts
Bydd staff swyddfa Comisiynydd Gymraeg led-led Cymru yn mynd ati i godi arian yn ystod mis Mai er cof am gyn gomisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts trwy gerdded 3000 o filltiroedd.
article image
Galw am greu strategaeth i hyfforddi gweithwyr addysg i siarad Cymraeg
Yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, creu strategaeth i ddarparu hyfforddi gweithwyr addysg i siarad Cymraeg fyddai'r cam mwyaf effeithiol er mwyn trawsnewid y system addysg.
article image
Cyrsiau gradd Cymraeg yn mynd ar-lein i bobl o bob oed
Fe fydd Prifysgol Bangor yn cynnal boreau coffi i bawb sydd erioed wedi meddwl am astudio gradd prifysgol ond a wfftiodd y syniad oherwydd amgylchiadau bywyd .
 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3