article image
Arian y Loteri Genedlaethol yn cyfrannu at nerth a gwerth cymuned
Mae ymgyrch gymunedol Nerth dy Ben yn falch o gael dathlu ac wedi cyffroi am y dyfodol yn dilyn llwyddiant eu cais i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am grant o £99,750 i gefnogi eu bwriad a’u hamcanion.
article image
Mair Edwards yw Cyfarwyddwr newydd Gwersyll Glan-llyn
Dathlu dechrau cyfnod newydd yng Ngwersyll Glan-llyn.
article image
Lansio Llyfr Cyntaf Cynllun AwDUra 
Am 7.00 o’r gloch nos Iau, 9 Tachwedd ym Mwyty Maasi, yng Nghaerdydd bydd y llyfr ‘Mam-gu, Mali a Mbuya’ gan yr awdur newydd Theresa Mgadzah Jones yn cael ei lansio fel y llyfr cyntaf i'w gyhoeddi o dan gynllun ‘AwDUra’ Mudiad Meithrin.
article image
Caryl Jones yn ymuno â charfan Academi Arweinwyr y Dyfodol 2023
Mae’r Academi arloesol ac uchelgeisiol hon sy’n cael ei arwain gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi bod yn rhedeg ers tair blynedd bellach, ac mae’n rhoi cyfle i ysbrydoli pobl ifanc i ddysgu a gwella eu sgiliau arwain fel ffordd i gyflawni dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 
article image
Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin – Cyhoeddi Enillwyr 2023
Fel mudiad sy’n angerddol am roi’r cyfle i bob plentyn elwa o brofiadau blynyddoedd cynnar o safon uchel a llawn hwyl rydym wrth ein boddau yn cyhoeddi’r enillwyr a ddaeth i’r brig yn ein Seremoni Gwobrau a gynhaliwyd yn yr Ysgubor, Fferm Bargoed, Aberaeron ddydd Sadwrn diwethaf (14 Hydref).
article image
Rhaglen hyfforddiant newyddiaduraeth newydd
Mae Llwyddo’n Lleol 2050 wedi penderfynu ateb y galw wedi iddi ddod i’r amlwg fod yna ddiffyg cyfleoedd yn y maes newyddiadurol yn ardaloedd gwledig Cymru.
article image
Prosiect ‘Gwreiddiau Gwyllt’ i danio diddordeb mewn byd natur yn y Gymraeg
Fel mae cerdd anfarwol Harri Web ‘Colli Iaith’ yn ei fynegi, os collwn iaith collwn gymaint mwy na dim ond geiriau!
article image
Urdd yn agor Pedwerydd Gwersyll a’r cyntaf o’i fath yng Nghymru
Heddiw (dydd Iau, 28 Medi 2023) rhwng môr a mynydd yng ngogledd Sir Benfro, mae’r Urdd yn dathlu agor pedwerydd Gwersyll y Mudiad - Gwersyll Amgylcheddol a Lles, Pentre Ifan.
article image
£497,000 i Mudiad Meithrin
Mae Mudiad Meithrin yn dathlu fod eu cais am grant i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am bron i £497,000 wedi bod yn llwyddiannus i wireddu prosiect cwbl newydd i gefnogi eu gwaith am gyfnod o 3 blynedd. 
article image
Cyhoeddi enwau tri unigolyn sydd wedi eu dewis i gynrychioli Mudiad Meithrin a’r Blynyddoedd Cynnar ar daith i Batagonia
Yn ôl ym mis Tachwedd 2022 bu Mudiad Meithrin yn llwyddiannus yn ymgeisio am grant Taith Iaith Llywodraeth Cymru. Bwriad y cynllun ‘Taith’ yw i ymestyn ffiniau ein gwaith a darparu cyfleoedd dysgu i’r Mudiad a’i bartneriaid ym Mhatagonia.
 • Popeth6260
 • Newyddion
  5841
 • Addysg
  2125
 • Hamdden
  1861
 • Iaith
  1631
 • Celfyddydau
  1451
 • Amgylchedd
  1001
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  680
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  600
 • Arian a Busnes
  550
 • Amaethyddiaeth
  487
 • Bwyd
  448
 • Chwaraeon
  366
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  320
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  277
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  176
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  72
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3