article image
Mudiad Meithrin yn cyfrannu at raglen newydd i blant - ‘Annibendod’
Mae Mudiad Meithrin yn falch i gyhoeddi partneriaeth newydd rhwng cwmni ‘Cynyrchiadau Twt’, S4C a’r Mudiad, i ddatblygu cyfres ddoniol newydd i gyflwyno’r Gymraeg i blant ifanc trwy ddefnydd comedi.
article image
Daniel Grant yn lansio ei gwmni dillad cynaliadwy, Pen Wiwar
Ar ôl derbyn cefnogaeth ariannol o £2000 a mynychu 10 wythnos o sesiynau hyfforddiant busnes drwy brosiect Llwyddo’n Lleol, mae Daniel Grant yn lansio ei gwmni dillad cynaliadwy, Pen Wiwar.
article image
Ceisiadau ar agor ar gyfer comisiwn celf cymunedol cyffrous
Fel rhan o  ailddatblygiad Cynllun Tai Gofal Ychwanegol Llys Awelon yn Rhuthun, mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin yn chwilio am artist neu artistiaid lleol i greu darn unigryw o gelf i’w fwynhau gan y trigolion, y staff ac  ymwelwyr. 
article image
97% o staff yr Urdd yn falch o weithio i’r Mudiad
Mae 97% o staff Urdd Gobaith Cymru yn dweud eu bod nhw’n mwynhau eu swydd ac yn teimlo balchder o weithio i’r Mudiad.
article image
Mudiad Meithrin yn dathlu data sy’n dangos cynnydd o 38% mewn oriau gofal plant
Fel sefydliad sy’n angerddol am roi’r Gymraeg i blant Cymru, mae Mudiad Meithrin yn hynod falch o gyhoeddi fod cynnydd sylweddol i’w weld yn yr oriau o ofal wythnosol sydd ar gael i blant sy’n mynychu ein darpariaethau gofal plant ledled Cymru ac yn arbennig felly ein Cylchoedd Meithrin.
article image
Cyrraedd uchafbwynt yr elfen ‘Mentro’ gyda noson ‘Taro’r Nodyn’
Ar ôl derbyn cyfres o sesiynau wythnosol gan arbenigwyr busnes fe ddaeth cyfnod y ddau gohort cyntaf o dan yr elfen ‘Mentro’ i ben gyda noson ‘Taro’r Nodyn’. 
article image
Dynodi Pen Draw Llŷn yn Ardal o Arwyddocâd Ieithyddol
Mae Cynghorau Cymuned wedi dynodi Pen Draw Llŷn yn Ardal o Arwyddocâd Ieithyddol (dwysedd uwch).
article image
Arian y Loteri Genedlaethol yn cyfrannu at nerth a gwerth cymuned
Mae ymgyrch gymunedol Nerth dy Ben yn falch o gael dathlu ac wedi cyffroi am y dyfodol yn dilyn llwyddiant eu cais i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am grant o £99,750 i gefnogi eu bwriad a’u hamcanion.
article image
Mair Edwards yw Cyfarwyddwr newydd Gwersyll Glan-llyn
Dathlu dechrau cyfnod newydd yng Ngwersyll Glan-llyn.
article image
Lansio Llyfr Cyntaf Cynllun AwDUra 
Am 7.00 o’r gloch nos Iau, 9 Tachwedd ym Mwyty Maasi, yng Nghaerdydd bydd y llyfr ‘Mam-gu, Mali a Mbuya’ gan yr awdur newydd Theresa Mgadzah Jones yn cael ei lansio fel y llyfr cyntaf i'w gyhoeddi o dan gynllun ‘AwDUra’ Mudiad Meithrin.
 • Popeth6318
 • Newyddion
  5896
 • Addysg
  2130
 • Hamdden
  1866
 • Iaith
  1638
 • Celfyddydau
  1457
 • Amgylchedd
  1011
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  685
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  604
 • Arian a Busnes
  565
 • Amaethyddiaeth
  496
 • Bwyd
  452
 • Chwaraeon
  367
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  321
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  281
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  178
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  77
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  4
 • Llythyron
  3